Skip to content

Håndtering af aflyst eller udskudt event

I forbindelse med udskydelse eller aflysning af et event skal du være opmærksom på dine pligter og køberens rettigheder og muligheder

Eventets indstillinger i Event Manager

Hvis dit planlagte event skal udskydes, så kan du ændre datoen i Event Manager, hvorved alle købte billetter automatisk flyttes med. Husk også at indstille sluttidspunktet for salget af eventets billetter – det kan variere fra billet til billet, og kan derfor ikke redigeres automatisk sammen med eventets dato.

Du kan også overveje at ændre eventets titel og beskrivelse, så det fremgår tydeligt at eventet er blevet udskudt.

Hvis eventets oprindelige startdato er overskredet, så kan du ikke selv ændre datoen længere – tag kontakt til os via chatten, så kan vi ændre datoen for dig.

Ved aflysning bør du stoppe salget. Hvis du tilbagetrækker eventet, så vil besøgende få en 404 fejl herefter, så vi anbefaler, at du i stedet lader eventet forblive publiceret og redigerer selve billetternes indstillinger, så de ikke længere er tilgængelige.

 

Pligter & rettigheder

Uanset om et event udskydes eller aflyses, så skal du være opmærksom på dine pligter og køberens krav.

Dine pligter som arrangør

Først og fremmest har du pligt til at levere det lovede event til billetkøberne. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så har du pligt til at informere billetkøberne om ændringerne for eventet hurtigst muligt. Du bør kommunikere ud via alle jeres kanaler, fx Facebook, website, etc. Men det er også vigtigt at sende en mail direkte til køberne – læs hvordan du henter oplysninger om billetkøberne ud her.

Køberens krav

Før du sender noget ud til billetkøberne, så skal du forholde dig til, hvilke muligheder, der skal være tilgængelige for køberne i forbindelse med ændringerne, så de kan kommunikeres med i din besked. Når det lovede event ændres, så har billetkøberen som udgangspunkt krav på valget mellem en refundering eller en ny billet til et tilsvarende event.

Der er stor uenighed om hjemmelen for dette krav i forbindelse med COVID-19, og vi anbefaler at du søger rådgivning hos din brancheorganisation eller advokat, hvis du er i tvivl om noget.

 

Kommunikation til billetkøberne

Billetkøberne kan præsenteres for 3 forskellige måder at håndtere deres billetter i forbindelse med ændring af eventet. De får altså det frie valg, som de berettiget til, men ønsker de andet end at beholde billetten, så kræver det en aktiv handling af dem. Dén handling har hidtil været at sende en mail til enten dig eller os, som nu erstattes af at logge ind på sin konto.

 1. Behold billetten => Foretag dig intet
 2. Konvertér billetten => Log ind og click på en knap
 3. Refundér billetten => Log ind og click på en knap

1. Behold billetten

Hvis billetkøberen ønsker at beholde sin billet til den nye dato, så skal de ikke foretage sig noget – billetten flyttes automatisk til den nye dato for eventet, som du indstiller i Event Manager, og vil altså stadig være gyldig.

2. Konvertér billetten

Der kan konverteres til hhv. gavekort eller donation, og det kræver, at du har aktiveret en særlig tilladelse under eventets indstillinger – læs mere her.

3. Refundér billetten

Refunderinger gennem vores platform kræver bl.a. en indbetaling fra dig, før vi kan aktivere en særlig tilladelse for det relevante event – læs mere her.

 

Proces for billetkøberen

Når billetkøberen ønsker at konvertere eller refundere sine billetter, så gøres det meget enkelt ved at logge ind på tikkio.com og vælge hvilke billetter, der ønskes behandlet.

 

Skabelon til standardmeddelelse til billetkøbere

Forudsat at du aktiverer konverteringer og godkendes til refunderinger, så følger her et forslag til skabelon ifbm. kommunikation til billetkøbere.


Du har nu 3 muligheder

Behold din billet
Du skal ikke foretage dig noget – din billet er automatisk gyldig til den nye dato

Konvertér din billet
Du kan konvertere dine billetter helt eller delvist til hhv. et gavekort eller en donation til os.

Det kræver at du logger ind på tikkio.com og går til “Min brugerkonto”. Der finder du det relevante event, og clicker på “Konvertér billetter” for at vælge hvilke billetter, du ønsker konverteret.

Refundér din billet
Du kan få refunderet dit køb helt eller delvist – det kræver at du logger ind på tikkio.com og går til “Min brugerkonto”. Der finder du det relevante event, og clicker på “Kræv refundering” for at vælge hvilke billetter, du ønsker refunderede.

Frist for muligheder

Muligheden for at konvertere eller refundere dine billetter udløber 14 dage fra denne besked er afsendt – hvis du ikke har foretaget dig noget inden da, så har du altså definitivt valgt at beholde din billet og afstå fra evt. juridiske krav ifbm. ændringen af eventet.

Fejl ved refundering

Hvis du får en fejlmelding, når du forsøger at gennemføre en refundering, så skyldes det højst sandsynligt, at det betalingskort, som du oprindeligt købte billetterne med ikke er gyldigt længere.

Hvis du har skiftet betalingskort siden dit køb, skal du kontakte arrangøren direkte, så de kan foretage en almindelig bankoverførsel til dig.

Hvis du ikke har skiftet betalingskort siden dit køb, så kontakt Tikkio, og de skal prøve at hjælpe dig.

TL;DR

 • Rediger eventets indstillinger i Event Manager
 • Kommunikér klart og tydeligt ud til billetkøbere
 • Tilbyd billetkøbere 3 muligheder
  • Behold billet
  • Konvertér billet
  • Refundér billet

Country Manager Tikkio Danmark | Produkt- & Forretningsudvikling Tikkio International - Jeg har en baggrund som musiker og økonomisk rådgiver i musikbranchen. Nysgerrig af natur og drevet af at bygge ting. Mit yndlings arbejdsværktøj er Notion, og mine største musikalske helte er Oasis, Bruce Springsteen og Kanye West.