Skip to content

Ændringer af indstillinger før salg, i salg og efter endt event

Dette indlæg giver et overblik over hvilke muligheder du har for at ændre i dine arrangement/billet indstillinger før salg, i salg og efter eventet er afholdt.

Der er normaltvist fire stadier forbundet med billetsalget i Tikkios Event Manger. I dette post vil vi gennemgå de fire stadier samt hvilke redigeringsmulighder du har under hvert stadie. De fire stadier er følgende:

  • Før salg: Dette er her du første gang opretter dit event og dine billetter. Alle indstillinger fungerer blot som kladde før du publicere dit event og sætter billetterne til salg.
  • Under reservation: Når kunden har lagt billetter i kurven, vil dette fungerer som en reservation.
  • I salg: Når billetterne først er i salg, vil dine ændringer påvirke kunderne og derfor er der pålagt forskellige restaktioner.
  • Efter endt event:  Når først eventet er overstået lukker muligheden ligeledes for at foretage ændringer.

Før salg

Før du sætter dine billetter til salg og publicerer i Tikkios Event Manager kan du rette ALLE indstillinger og informationer. Det gælder sig både på billet og event niveau.

Sålænge du ikke har publiceret og solgt nogle billetter, har du naturligvist ingen købere som bliver påvirket af disse ændringer. Derfor står det dig frit for at ændre alle indstillinger.

Under reservation

Dette stadie dækker over når dit event er publiceret, billetterne er til salg og dine kunder har smidt dem i kurven. Kunden har måske ikke købt og betalt billetten endnu, men sålænge billetten ligger i en kundes kurv, registereres disse som reserveret. Sålænge du har billetter under reservation er det ligeledes ikke muligt at ændre indstillingerne, da det vil ændrer præmissen for et salg, imens det er igang.

NB: Den eneste ændringsmulighed du har, som arrangører, i denne situation er at oprette nye billetter.

I salg

Så snart du har solgt 1 billet eller mere, så kan køberen påvirkes af de ændringer du foretager dig og derfor følger der nogle begrænsinger for dig som arrangør.

Der er dog nogle indstillinger som stadig vil være mulige at ændre undervejs, hvorimod andre på dette tidspunkt vil være låst. Nedenfor vil du kunne se en tabel som giver et overblik over hvilke indstillinger som er mulige at ændre og hvilke der er låste.

Efter endt event.

Ligesom man ikke kan skrue tiden tilbage i virkeligheden – kan man heller ikke det i Tikkios Event Manager. Når dit event først er afholdt har du altså ikke mulighed for at gå tilbage og ændre i dine indstillinger – hverken på event eller billet niveau.

Du kan dog altid tilgå dine statistikker og relevante tal for afholdte events i Tikkios Event Manager.

TL;DR

  • Fire stadier af billetsalg.
  • Før salg er det muligt at ændre alle indstillinger.
  • Når eventet er publiceret og billetterne er i salg, kan der fremkomme restrektioner på ændringer.
  • Det er ikke muligt at ændre i dine indstillingerne efter endt event.

Er du i tvivl om hvilke ændringer du kan foretage og hvilke ændrings muligheder du har, er du altid velkommen til at kontakte os på support@tikkio.com

I vores søgen efter at blive et sikkert, hurtigt, nemt og billigt billetsystem, er det vigtigt at kontakte dig som arrangør. Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har andre spørgsmål.