Hopp til innhold

Annerledesåret 2020 – og veien videre

Av åpenbare grunner førte Covid-krisen til store utfordringer for våre arrangører og dermed også vi i Tikkio. Fremtiden ser heldigvis lysere ut, med mye ny funksjonalitet på plass og fortsatt sterk vekst i antall arrangører.

Sterk start

Vi startet 2020 med sterk vekst. Før Covid-krisen slo inn i begynnelsen av mars, hadde vi en økning på 40% mot fjoråret. Så gikk det som forventet – et betydelig fall i omsetning når begrensningene for arrangørene begynte å dukke opp. Likevel så gikk det ikke så galt som man skulle tro. Tikkio har mange arrangører som har fått til å arrangere noe også under de nye restriksjonene. Man skulle tro at lavere omsetning har gitt oss mindre å gjøre – snarere tvert imot: Alle flyttingene og avlysningene har gjort at vi har måttet jobbe hardt og godt over lang tid for å bidra med informasjon og rådgivning til arrangører, informasjon til sluttkunder, refunderinger o.a. Vi har fått tilbakemeldinger fra flere av dere at dere setter pris på at vi har opprettholdt servicegrad og utviklingsevner i den vanskelige tiden – det skulle bare mangle: Det er dere vi lever av.

Ny betalingspartner

I sommer gikk vi over til Nets som betalingspartner. Andre alternativ enn Nets hadde langt dårligere vilkår for dere som arrangører, med tilbakeholding av penger til endt arrangement som standard for alle, uansett størrelse på arrangement eller kredittverdighet. Hos Nets er det utbetaling med 30 dagers forsinkelse som er standard, mens noen få arrangører (gjerne de største arrangementene) ikke får utbetaling før arrangementsslutt. Grunnen er åpenbar: Bankforbindelser over hele verden ønsker å redusere egen risiko ved konkurser o.a. Vi er gitt lovnader fra Nets om at når normale tider nærmer seg, vil man også se på å endre vilkårene for alle.

Ny funksjonalitet

I løpet av året har vi utviklet mye funksjonalitet som har vært nyttig gitt den spesielle situasjonen med Covid-krisen, men som også har mye for seg i normaltilstand.

 •  Donasjonsløsning
 • Gavekortløsning
 • Egenrefundering for sluttkunder
 • Refunderingskvittering til sluttkunde som viser beløp, konto det er refundert til og refunderingstidspunkt
 • Livestreaming-løsning
 • Tips i Event Manager markert med en (i) som forteller mer om funksjonaliteten bak hver punkt
 • Stedssøk på utested/arrangør
 • Stedssøk på byer
 • Egne profilsider for hver enkelt arrangør med adresse, logo, kontaktinformasjon og alle arrangement tilgjengelig
 • Stadig flere deltagerinformasjons-punkter som kan legges inn for å få vite mer om hver enkelt deltager
 • Tags for å merke arrangement som Avlyst, Utsolgt, Utsatt, Få billetter osv.
 • Artistlinker til Spotify, YouTube og Soundcloud
 • Epost med påminnelse til sluttkunde noen dager før arrangementsstart
 • Hente mer informasjon fra sluttkunde som fødselsdato og kjønn (Mann, Kvinne, Annet)

Business Intelligence

Det å gjøre dere arrangører enda smartere er en av våre viktigste verdier og målsetninger. Vi vil at dere skal sitte med mest mulig verktøy til å gjøre gode vurderinger før, under og etter et arrangement. En brorpart av vår utviklingkapasitet i 2020 har gått med til å sikre flere data inn og kvalitetssikre de vi allerede har. I løpet av kort tid vil dere få tilgang til en Business Intelligence-løsning der dere gjennom å sammenligne egne tall historisk, kan gjøre gode vurderinger for fremtiden.

Vipps

Vi har Vipps i test nå og regner med at det er rullet ut som et betalingsalternativ for alle arrangører i løpet av januar eller tidlig februar. Det gjør det enda enklere for kundene deres å gjøre kjøp raskt.

Salgsverktøy 

Selv om vi har hatt det lenge, så er det først siste året at vi ser at stadig flere arrangører tar i bruk de mulighetene som ligger i sporing av markedsføring via Facebook, Snapchat, Instagram og Google. Dette legger dere opp selv under Markedsføring i Event Manager. Her er det mye å hente. Vi bistår gjerne gode råd om hvordan markedsføring, prismekanismer (rabattert forhåndssalg m.m.) o.a. kan løfte forhåndssalget deres og gi dere bedre likviditet, bedre planleggingsgrunnlag og selvtillit før arrangementsstart. Tikkio er fremdeles drevet og eigd av bransjefolk, og gjennom erfaringer disse årene så har vi mye å bidra med.

Økende brukertall og nye arrangører

Vi har passert 530.000 brukere og 2600 arrangører. Veksten i antallet arrangører er langt høyere enn vi hadde ventet oss når krisen slo inn. Det forteller oss at vårt gode rykte går foran oss og at arrangører søker til oss også i krisetider.

Vi benytter anledningen til å takke for året som var og ser frem til fortsettelsen!