Hopp til innhold

Få verdifull tilbakemelding

Der er mange gode grunner til å holde kontakten med eksisterende kunder. Ingen gir deg bedre tilbakemelding og du vet aldri hvor de gode ideene kommer fra.

For oss som ønsker å tilby det beste billettsystemet på markedet, er tilbakemeldinger noe vi søker aktivt, tilbakemeldingene systematiseres og så gjennomfører vi aktiviteter som understøtter disse.

Det kan du også gjøre. En billettløsning er ingenting uten et vellykket arrangement. Tilbakemeldinger fra dine kunder er en viktig indikasjon på hva som virker og ikke virker. Både hva angår arrangementet, informasjonen før, under og etter arrangementet, samt en måte å få nye idéer fra friske øyne.

«Gut feeling» og andre former for observasjon er utmerket, men hvis du spør dine kunder så kan du få et klarere bilde av hvordan din virksomhet og dine arrangement oppfattes, hva dine kunder mangler og hvordan du kan utvikle ditt arrangement ytterligere. Utover å få nyttig tilbakemeldinger, viser du også dine kunder at du bryr deg om de, samt at du bevarer relasjonen «top of mind», selv etter arrangementet er over.

Nedenfor går vi gjennom en rekke punkt som du kan la deg inspirere av.

Start med å lage ditt skjema

TypeForm er et eksempel på en formular tjeneste.

Det finnes mange gode digitale verktøy som ofte er gratis til ditt behov vokser seg større. Questback og SurveyMonkey er blant de mest kjente. Google Forms benyttes også av mange, da det er gratis,  men er veldig begrenset når det gjelder designmuligheter. TypeForm er et eksempel på en tjeneste som har blitt populær pga. sitt design og sin fleksibilitet.

Test skjemaet ditt

Det er en god idé å teste skjemat ditt ved å fylle det ut et par ganger selv – men også gjerne be noen kollegaer eller venner om å kjøre gjennom den, så sikrer du deg at alle din spørsmål og svarmuligheter et lett forståelig og tilgjengelig for du sender ut til mange «fremmede» kunder.

Utsending fra egen epostadresse

Når ditt spørreskjema er klart til å brukes, så sendes det ut til listen over kunder som har akseptert å motta markedsføring fra deg. Hvis din liste er under hundre epostadresser, kan du nøye deg med å bruke din vanlige epostadresse – men husk å bruke BCC-feltet og legg inn mottakerene der! Da skjules disse for resten. Dette er utrolig viktig, særlig i kjølvannet av GDPR, da du sannsynligvis ikke har fått tillatelse til å dele dine abonnenters opplysningen med andre abonnenter eller tredjeparter.

Begrensninger ved bruk av egen epostadresse

Bruker du Gmail eller GSuite skal du være oppmerksom på antallet eposter som sendes. Google fryser automatisk din konto om den blir brukt til det man kaller «bulk emails» – utsending av epost til større grupper av mottakere. Andre epostleverandører tillater heller ikke masseutsendelser, da det belaster deres servere og ikke betraktes som en del av deres produkt. Det anbefales altså ikke å bruke din egen epost til nyhetsbrev og spørreskjemaer, så vi vil klart anbefale å finne en leverandør som tilbyr «bulk mail».

Hvilke bulk mail-tjenester kan jeg velge mellom?

MailChimp er en populær tjeneste til udsending af store partier mails.

Der finnes mange tjenester som tilbyr akkurat dette – større menger eposter. Den mest kjente er nok MailChimp, som både har et flott design, mange gode funksjonaliteter og fleksibilitet i forhold til pris og behov. Som billigere alternativ finnes SendGrid, mens CampaignMonitor og ActiveCampaign er mer avanserte verktøy for de som er mer erfaren med online marketing.

Tilby noe av verdi som takk for hjelpen

Når både spørreskjema og utsendingsverktøy er på plass, så kan du sende til dine mottakere. Husk at du ber de om å gjøre deg en tjeneste, så det kan være en god idé å kanskje gi bort en premie, eller tilby noe annet som er verdifullt for respondentene – det kan feks også være resultatene av undersøkelsen, så de har en ekstra grunn til å svare på ditt spørreskjema. Det er alltid en god idé å sørge for at respondentene får en bekreftelse på deltakelsen.

TL;DR

  • Velg et spørreskjemaverktøy
  • Test ditt spørreskjema
  • Velg en «Bulk mail»-tjeneste
  • Tilby noe av verdi som takk for deltakelsen

Husk å samle inn aksept for markedsføring

Vi anbefaler å samle inn epostadresser til nyhetsbrev så mange steder som mulig: På din hjemmeside, på din Facebook-side, og selvfølgelig også hos ditt billettsystem.

Vi har gjort det enkelt å samle inn dette, og du kan også komme i gang med dette i ettertid.

Gå til Event Manager for å begynne nå: https://tikkio.com/manager/newsletter

Daglig leder i Tikkio Internasjonal | Medeier - Jeg har bakgrunn fra kommunikasjon, salg, produkt- og forretningsutvikling. Løsningsorientert og utolmodig av natur. Mitt yndlingsverktøy er videokonferanse-løsningen AppearIn. Mine største musikalske helter er Leonard Cohen, Kurt Cobain og Kari Bremnes.