Hopp til innhold

Ledsagerbevis

Å akseptere ledsagerbevis er en hyggelig gest , gir godt omdømme og er hverken dyrt eller vanskelig å håndtere.

Ledsagerbevis blir akseptert av mange arrangører. Noen av disse får også støtte til dette fra kommune o.l. Ta gjerne kontakt med kommunen din og spør om støtte til å koste inn ledsagere gratis på dine arrangement.

Uavhengig av om du får støtte fra kommune o.l. til en ledsagerbevisordning, vil vi anbefale deg å vurdere det:

  1. Det er en hyggelig gest og gir karmapoeng. De som trenger ledsager trenger også kulturopplevelser uten at de må betale dobbelt opp. Slipper de å betale for en ledsager, så er det større sjanse for at de går ut og opplever kultur.
  2. Det dreier seg sjelden om veldig mange personer og store tilrettelegginger for å få til dette. Dermed er ikke kostnaden/tidsbruken veldig avskrekkende heller.
  3. Å ha en ledsagerordning der ledsager går gratis, gir godt omdømme og gratisreklame. Å ikke ha det tar seg dårlig ut, særlig når et flertall av utesteder og festivaler nå har tilbud om dette.

TL;DR

  • Ledsagerbevis er en hyggelig gest, gir omdømme- og karmapoeng og krever lite ekstraarbeid

Om du ønsker rådgivning om en slik løsning, så ta gjerne kontakt på support@tikkio.com