Hopp til innhold

Telling i døra og annen ankomst-statistikk

Du kan bruke Tikkio til å holde oversikt over hvor mange som er scannet inn og hvilke type billetter som er scannet. Dette er bra både for å evaluere det pågående eller nettopp avsluttede arrangementet, samt for å planlegge nye.

Å holde oversikt over hvor mange som er inne på et arrangement er viktig med hensyn til helse, miljø og sikkerhet, samt med tanke på salg. Er det fremdeles plass til flere på din konsert eller festival, vil god oversikt over hvor mange som er tilstede gjøre det mulig å selge flere billetter i døra. Også i ettertid av et arrangement vil telling kunne bidra til bedre forståelse av arrangementet og planleggingen av fremtidige arrangement: Hvor mange er scannet inn på ulike tidspunkt? Når de ble scannet inn? Hvilke billettyper er scannet inn? Og så videre.

Det er to måter å skaffe seg oversikt til å holde tellingen:

1. Tikkio Scan-appen

Tikkio Scan-appen gir deg en oversikt over hvor mange som er scannet inn på arrangementet om du ønsker det. I Event Manager kan du når du oppretter Scanner svare «Ja» på spørsmålet «Vise statistikk ved innscanning». Da vises totale antall billetter på scannerenheten som brukes, samt hvor mange av disse som er scannet inn. Men det kan jo hende at du som arrangør ikke ønsker at en hvilken som helst frivillig i døra skal kunne se hvor mange som er skannet inn. Da velger du nei og så oppretter du heller en egen skanner som bare du ser. Da følger du tellingen live selv om du sitter på kontoret eller hjemme. Trykk da «Opprett ny scanner», velg «Ja» på spørsmålet ovenfor og så har du som arrangør en enhet som holder kontroll på tellingen for deg.

Med en vekter, frivillig o.l. som står med en klikkteller på de som går ut, så har du stålkontroll på hvor mange som er inne, både av sikkerhetsgrunner men også for muligheten til å selge mer billetter i døra når folk forlater lokalet for godt. Får folk bånd og kan gå inn og ut, er det lurt å ha teller både på inngående og utgående.

2. Event Manager-statistikker

I hovedmenyen i Event Manager finner du en egen meny som heter «Scanning logg». Her kan du velge tidspunkt for når du ønsker å se innscanningsfrekvens for et visst tidsrom. Dette er nyttig for å

a) Evaluere gjeldende arrangement

b) Planlegge fremtidige arrangement

TL;DR

  • Du kan holde oversikten over hvor mange som er inne på et arrangement via Tikkio Scan og i Event Manager
  • Du kan bruke «Scanning Log» også til å se på spesifikke tidsvindu for når det er scannet

Vi i Tikkio gjør vårt ypperste for å levere et enkelt og billig billettsystem. Helt avgjørende i den stadige utviklingsprosessen er å ha tett kontakt med arrangørene. Har du en tilbakemelding som gjelder telling og scanning, eller et hvilket som helst annet tema som gjelder vår virksomhet, så ta kontakt. Den raskeste måten å komme i kontakt med oss på er via chat-vinduet som du finner på alle arrangørsider når du er pålogget. Du kan også ta kontakt via support@tikkio.com

Daglig leder i Tikkio Internasjonal | Medeier - Jeg har bakgrunn fra kommunikasjon, salg, produkt- og forretningsutvikling. Løsningsorientert og utolmodig av natur. Mitt yndlingsverktøy er videokonferanse-løsningen AppearIn. Mine største musikalske helter er Leonard Cohen, Kurt Cobain og Kari Bremnes.