Skip to content

Arrangørbetingelser | Norge

Prisene våre er ekstremt gjennomsiktige og vi har ingen binding – så dette er de veldig enkle vilkårene for å selge billetter på vår plattform

Arrangørbetingelser

 

Oppdatering: Korona-utbruddet og avlysning eller flytting av arrangementer

Både Tikkio's forpliktelser og våre arrangørers forpliktelser i kjøpsvilkår og arrangementsbeskrivelser, herunder også arrangørs ansvar for gjennomføring av arrangementet, inkludert billettkjøpers rett til refundering, vil opphøre dersom arrangementet rammes av en Force Majeure situasjon før eller under arrangementet. Med Force Majeure menes årsaker som er utenfor Tikkio's og/eller arrangørs rimelige kontroll, for eksempel større sykdomsutbrudd, nasjonale sikkerhetspålegg eller instrukser fra nasjonale eller lokale myndigheter.


Våre anbefalinger til deg som arrangør?

  • Hold oppe kommunikasjon med publikum i denne situasjonen hvor arrangementer blir utsatt eller avlyst på grunn av smittefare.
  • Informer publikum gjennom arrangementssidene at dere er oppmerksomme på situasjonen og følger nøye med på utviklinger
  • Vurder mulighet for å flytte arrangementene og tilby erstatningsarrangement
  • Vurder om dere skal opprettholde billettsalg til arrangement som er tidfestet innenfor en forventet periode med karantenerestriksjoner
  • Husk at dere har selv ansvar overfor sluttkunden dersom dere må avlyse arrangement.

Vi kjemper for kulturlivet, publikum og arrangørene. En forutsetning for at kulturen skal overleve er at pengestrømmene opprettholdes og at arrangører kan gjennomføre sine arrangementer med forutsigbarhet og likviditet.

Vi håper at bransjen snart vil være tilbake til normalen.

Ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på.

 


Tjeneste

Tikkio er en tjeneste for å hjelpe deg som arrangør og selger. Vi tilbyr programvare som er utviklet for arrangement og billettsalg. Når du oppretter en arrangørkonto får du tilgang til vårt system og kan publisere arrangementet ditt gjennom vår plattform.

Forretningsforhold

Kjøperne er i et forretningsforhold med deg som selger og har ingen rettigheter ovenfor Tikkio. Tikkio er mellomleddet mellom deg og kjøper, med PayEx som betalingsformidler.

Pris

Provisjonen er 4%. Provisjonen blir automatisk trukket ut fra ditt salg. Ingen andre kostnader tilkommer, da Tikkio dekker banktransaksjonskostnadene.

Utbetaling

Hver onsdag mottar du utbetalingsrapport som inneholder en oversikt over salgsaktivitet forutgående uke for dine eventer, alt salg og Tikkio’s provisjon. Det totale nettosalget vil bli utbetalt til din bankkonto samme dag direkte fra betalingsformidleren PayEx.

I forbindelse med ferier og røde dager kan rapport og utbetaling bli forsinket grunnet bankdager.

Refundering

Tikkio kan bistå i forbindelse med refusjon, men du som arrangør må da kunne gi garantier ovenfor Tikkio.

Tikkio er ikke på noen måte forpliktet til å behandle eller hjelpe med refusjoner, da forretningsforholdet ligger mellom arrangør og kjøper.

Vær oppmerksom på at om Tikkio skal bidra til å refundere via våre systemer, må også Tikkio’s provisjon refunderes til kjøper, da denne er inkludert i prisen kjøper betaler. Refunderer du selv har kjøper akseptert at provisjon på 4% ikke refunderes, så da trenger du ikke refundere mer enn 96% av opprinnelig beløp.

Arrangørsupport

Arrangøren tar seg av alt salg og administrasjon fra Tikkio Event Manager, men Tikkio er tilgjengelig for hjelp og tekniske spørsmål gjennom flere kanaler.

Kundesupport

Tikkio behandler alle henvendelser som kommer inn gjennom våre kanaler, men siden Tikkio er et mellomledd vil vi videresende henvendelser til arrangør om de ikke omhandler tekniske spørsmål eller annet rundt plattformen.

Brukervilkår

Når du godtar våre “Arrangørvilkår”, godtar du også våre “Vilkår for bruk & retningslinjer for kjøp”.