Hopp til innhold

Visjoner og verdier

Tikkio sin visjon om å bli det beste billett- og varesalgssystemet på markedet er tuftet på verdiene våre: Trygg, rask og smart

Tikkio har et ambisiøst mål om å være det beste billett- og varesalssystemet på markedet. Dette er mer enn en floskel. Dette er en målsetning som skal virkeliggjøres gjennom våre 3 verdier i alt strategiarbeid og virke:

Trygg

Tikkio skal være en trygg løsning å bruke. At persondata og betalingsinformasjon er godt ivaretatt er en selvfølge. Det samme gjelder informasjonsflyt og oppgjør til arrangørene. Videre skal man være trygg på at systemet har oppetid og kapasitet til å håndtere stort påtrykk. Systemet står imot står trafikk både i forbindelse med slipp og senere når billetter skal scannes. Trygghet handler også om noe mer: Det handler om at arrangør skal være trygg på at Tikkio bidrar til økt salg gjennom rådgivning og gode verktøy i et gjensidig samarbeidsforhold.

Rask

Tikkio får mye anerkjennelse for at det er et raskt og enkelt system å bruke for både arrangører og sluttkunde. Det er lett å registrere en arrangørkonto og komme i gang med et arrangement. Videre kan sluttkunde enkelt registrere seg som bruker. Videre kan publikum lett å kjøpe billetter med en gang; billettsystemet fungerer, det er få klikk mellom tanke og handling og kjøper kan velge å betale med ulike korttyper. På et mer strategisk nivå er Tikkio også rigget for å raskt kunne tilpasse seg nye muligheter. Vi velger til enhver tid de beste løsningene for betaling, markedsføring, integrasjon med andre systemer osv.

Smart

For arrangører er Tikkio en plattform som gjør de smartere. Med oss i verktøyskassen får man god informasjon fra planlegging til gjennomføring av ethvert arrangement. Publiseringssystemet sørger for at all vesentlig informasjon er med. Gjennom våre råd og tips i blogg og kunnskapsbase eller i møter, sørger vi for at arrangøren gjør smarte valg i planlegging, markedsføring salg og gjennomføring av ethvert arrangement. Gjør arrangør gode valg, får publikum en god opplevelse og økonomien i virksomheten styrkes. Også sluttkunden gjøres smartere i møtet med Tikkio. Det er enkelt å orientere seg om de arrangementene som skal finne sted og gjøre gode valg for seg selv og de man eventuelt skal kjøpe for. Smarte valg gir gode opplevelser for alle.

TL;DR

  • Tikkio sin visjon er å være det beste billett- og varesalgssystemet på markedet
  • Visjonen skal virkeliggjøres gjennom følgende tre verdier
    • Trygghet
    • Raskhet
    • Smarthet

Tikkio sin visjon om å bli det beste tilgjengelige billett- og varesalgssystemet på markedet, kan kun muliggjøres gjennom tett kontakt med arrangørene og publikum. Har du ideer til hvordan vi kan forbedre oss, nøl ikke med å ta kontakt med support@tikkio.com. Er du allerede arrangør kan du også ta kontakt via chat-vinduet som er tilgjengelig i Event Manager.

Daglig leder i Tikkio Internasjonal | Medeier - Jeg har bakgrunn fra kommunikasjon, salg, produkt- og forretningsutvikling. Løsningsorientert og utolmodig av natur. Mitt yndlingsverktøy er videokonferanse-løsningen AppearIn. Mine største musikalske helter er Leonard Cohen, Kurt Cobain og Kari Bremnes.