Skip to content

Ändringar av inställningar före försäljning, försäljning och efter evenemanget

Det här inlägget ger en översikt över vilka alternativ du har att ändra i dina event / biljettinställningar före försäljning, försäljning och efter att evenemanget hålls.

Det finns vanligtvis fyra steg i samband med biljettförsäljning i Tikkios Event Manger. I det här inlägget kommer vi att granska de fyra stadierna samt vilka redigeringsalternativ du har under varje steg. De fyra stadierna är följande:

 • Före försäljning: Det är här du skapar ditt evenemang och dina biljetter. Alla inställningar fungerar helt enkelt som ett utkast innan du publicerar ditt evenemang och säljer biljetterna.
 • Under bokning: När kunden har lagt biljetter i korgen fungerar detta som en reservation.
 • Försäljning: När biljetterna är till salu kommer dina ändringar att påverka kunderna och därför krävs olika återbetalningar.
 • Fyra stadier av biljettförsäljning.
  Innan försäljning är det möjligt att ändra alla inställningar.
  När evenemanget har publicerats och biljetterna är till salu kan begränsningar för ändringar gälla.
  Det är inte möjligt att ändra dina inställningar efter evenemanget.Efter att händelsen är slut: När händelsen är över stängs alternativet också för att göra ändringar.

Före försäljning

Innan du lägger ut dina biljetter till försäljning och publicerar i Tikkios Event Manager kan du korrigera ALLA inställningar och information. Detta gäller både biljett- och evenemangsnivå.

Så länge du inte har publicerat och sålt några biljetter har du naturligtvis inga köpare som påverkas av dessa förändringar. Därför kan du ändra alla inställningar.

Under reservation

Denna etapp omfattar när ditt evenemang publiceras, biljetterna är till salu och dina kunder har kastat dem i korgen. Kunden kanske inte har köpt och betalat biljetten ännu, men så länge biljetten ligger i en kundkorg registreras dessa som reserverade. Så länge du har biljetter på bokning är det inte heller möjligt att ändra inställningarna, eftersom detta kommer att förändra förutsättningarna för en försäljning medan den pågår.

OBS: Det enda ändringsalternativet du har som arrangörer i denna situation är att skapa nya biljetter.

Till salu

Så snart du har sålt 1 biljett eller mer kan köparen påverkas av de ändringar du gör och därför finns det vissa begränsningar för dig som arrangör.

Det finns dock vissa inställningar som fortfarande kommer att kunna ändras under vägen, medan andra vid denna tidpunkt kommer att låsas. Nedan kan du se en tabell som ger en översikt över vilka inställningar som kan ändras och vilka som är låsta.

Efter evenemanget.

Precis som du inte kan vända tillbaka tiden i verkligheten – inte heller du i Tikkios Event Manager. När ditt evenemang har hållits har du inte möjlighet att gå tillbaka och ändra dina inställningar – varken på evenemanget eller biljettnivån.

Du kan dock alltid komma åt din statistik och relevanta siffror för evenemang som hålls i Tikkios Event Manager.

TL;DR

 • Fyra stadier av biljettförsäljning.
 • Innan försäljning är det möjligt att ändra alla inställningar.
 • När evenemanget har publicerats och biljetterna är till salu kan begränsningar för ändringar gälla.
 • Det är inte möjligt att ändra dina inställningar efter evenemanget.

Om du är osäker på vilka ändringar du kan göra och vilka ändringsalternativ du har är du alltid välkommen att kontakta oss på support@tikkio.com

I vår strävan efter att bli ett säkert, snabbt, enkelt och billigt biljettsystem är det viktigt att kontakta dig som arrangör. Tveka inte att kontakta oss om du har andra frågor.