SYKEPLEIEREVYEN
Sykepleierevyen drives av frivillige sykepleiestudenter i Trondheim hvert år! Vi er en godt etablert organisasjon med over 50 medlemmer. Vårt formål: Revy!