ORM / Studenterhuset Aalborg

Studenterhuset Aalborg
2020-03-14 20:30:00

Dagens netto omsetning

0 DKK
Billetter
0 DKK (0 stk.)
Annet (varer osv.)
0 DKK (0 stk.)

Total netto omsetning

0 DKK
Billetter
0 DKK (0 stk.)
Annet (varer osv.)
0 DKK (0 stk.)

Dagsoversikt

Dato Billetter Annet (varer osv.) Netto omsetning
Ingen salg registrert

Månedsoversikt

Måned Billetter Annet (varer osv.) Netto omsetning
Ingen salg registrert