X

Cinemateket USF
25. April 2017
Doors open at 17:45
Doors closes at 18:00
https://cinemateket-usf.no/arkiv/14865

TIR 25. APR KL. 18.00

X. Regi: Oddvar Einarson. Norge 1986. Utleie: Nasjonalbiblioteket. Norsk tale, utekstet. 35mm, 1 t 34 min.

Norsk film har vært, og er fremdeles, preget av en vektlegging av det narrative – å fortelle gode historier. Med sin orientering mot filmmediets egenart, og da spesielt det visuelle, skiller X seg ut i norsk filmhistorie som en av få filmer med et slikt fokus. Gjennom lange tagninger og velkomponerte utsnitt, danner regissør Einarson et bilde av Oslo anno 1986 som en avantgardistisk ørken – kald og dyster. Men det finnes rom for kortvarig lindring gjennom kunsten og kjærligheten. Dersom man skal si at X handler om noe – utover det rent visuelle – er det spenningsforholdet mellom isolasjon og mulighet for nærhet. Det er alvorlig, veldig åttitalls – og det fungerer aldeles utmerket. Og for det havnet filmen på 9. plass på listen over Norges beste filmer gjennom tidene.

This event has concluded already.

Where do I find my tickets/products?

You can find a summary of the tickets and products you ordered and payed for under «My purchases». If they do not show up there, you can't presume they exist. If you're certain that you have paid for or printed tickets but can't find them, send a message to our support.

✕ Close

How do I claim my purchased items?

The QR-code for the associated tickets or products verifies that you completed a purchase. Present it at the entrance, bar or wherever you should gain access/delivery of goods. You can present it from the display of your smartphone or from a printed copy. Please be aware that this code is unique for the associated order and do not give it to someone who is not authorized to use it.

✕ Close

I didn't receive an e-mail with a receipt

This can occur due to a purchase being uncompleted. Please check «My purchases» to see if it shows up there. If it's not there at all, the purchase has not been concluded and you can't expect to gain entrance to the event. If you're certain that you have paid for or printed tickets but can't find them, send a message to our support.

✕ Close

I forgot my password or receive a message stating «Wrong username or password»

In case you forgot your password you can go to «Forgot password», enter your e-mail address/username and press «Create new password».

✕ Close

How do I use Tikkio on mobile?

Tikkio can be used on a smartphone, either via app (iPhone & Android) or via browser – go to www.tikkio.com.

✕ Close