X

Cinemateket USF
25. April 2017
Doors open at 17:45
Doors closes at 18:00
https://cinemateket-usf.no/arkiv/14865

TIR 25. APR KL. 18.00

X. Regi: Oddvar Einarson. Norge 1986. Utleie: Nasjonalbiblioteket. Norsk tale, utekstet. 35mm, 1 t 34 min.

Norsk film har vært, og er fremdeles, preget av en vektlegging av det narrative – å fortelle gode historier. Med sin orientering mot filmmediets egenart, og da spesielt det visuelle, skiller X seg ut i norsk filmhistorie som en av få filmer med et slikt fokus. Gjennom lange tagninger og velkomponerte utsnitt, danner regissør Einarson et bilde av Oslo anno 1986 som en avantgardistisk ørken – kald og dyster. Men det finnes rom for kortvarig lindring gjennom kunsten og kjærligheten. Dersom man skal si at X handler om noe – utover det rent visuelle – er det spenningsforholdet mellom isolasjon og mulighet for nærhet. Det er alvorlig, veldig åttitalls – og det fungerer aldeles utmerket. Og for det havnet filmen på 9. plass på listen over Norges beste filmer gjennom tidene.

This event has concluded already.