Mannskonferansen 2017

AgapeKirka
28-30. April 2017
Doors open at 20:00
Doors closes at 14:00
Event starts at 20:00
http://www.mannskonferansen.no

Vi samles på tvers av livssituasjon, yrke og menighets tilhørighet. Vi ønsker å vokse i vår tro og frihet slik at vi kan påvirke vår familie, omgivelser og nasjon med Guds godhet og kjærlighet.
Kontakt oss på info@mannskonferansen.no dersom du har noen spørsmål. Trenger du overnatting kan vi gi deg tips om aktuelle alternativer.
Vi er takknemlig om du sprer informasjonen videre til venner og kjente og via sosiale medier. Vi sees!
NB: Konferansen er kun for menn og har aldersgrense 16 år

This event has concluded already.