NewGen Kids kurset (Nivå 1: logisk tenkning og algoritmer)

Tøyen Startup Village - Workbar
24. June 2017
Doors open at 09:30
Doors closes at 14:00
Event starts at 10:00
http://mattekrets.no/newgenkids/

NewGen Kids er et nivådelt helgekurs som har som mål å inspirere barn til å bli skapere og utvikle deres digitale kompetanser.
Våre elever får et forsprang i kritisk og kreativ tenkning samtidig som de får bedre selvtillit. Vi løser spennende utfordringer og lærer digitale ferdigheter gjennom aktiv bruk av teknologier. Vi koder roboter til å bli våre kjæledyr og styrer datamaskiner ved bruk av frukt og grønnsaker. Vi sitter aldri stille, men bruker kroppene våre sammen med hjernen til å komme på gode løsninger. Vi eksperimenterer og lager prototyper.
På hvert nivå har vi fokus på ett tema som vi øver på gjennom morsomme aktiviteter, konkurranser og spill. Hver økt varer i 4 timer inkl. en matpause.

Nivå 1: logisk tenkning og algoritmer

Elever får innføring i hva det betyr å tenke logisk. Vi løser mysterier, bygger store konstrukjoner og argumenterer for våre valg. Vi lærer også om algoritmer og tar dem i bruk gjennom aktiviteter som feks. å lage kjedereaksjoner. Logisk tenkning hjelper å strukturere tanker og er noe elever kan dra nytte av i all læring, uansett faget.

This event has concluded already.

Where do I find my tickets/products?

You can find a summary of the tickets and products you ordered and payed for under «My purchases». If they do not show up there, you can't presume they exist. If you're certain that you have paid for or printed tickets but can't find them, send a message to our support.

✕ Close

How do I claim my purchased items?

The QR-code for the associated tickets or products verifies that you completed a purchase. Present it at the entrance, bar or wherever you should gain access/delivery of goods. You can present it from the display of your smartphone or from a printed copy. Please be aware that this code is unique for the associated order and do not give it to someone who is not authorized to use it.

✕ Close

I didn't receive an e-mail with a receipt

This can occur due to a purchase being uncompleted. Please check «My purchases» to see if it shows up there. If it's not there at all, the purchase has not been concluded and you can't expect to gain entrance to the event. If you're certain that you have paid for or printed tickets but can't find them, send a message to our support.

✕ Close

I forgot my password or receive a message stating «Wrong username or password»

In case you forgot your password you can go to «Forgot password», enter your e-mail address/username and press «Create new password».

✕ Close

How do I use Tikkio on mobile?

Tikkio can be used on a smartphone, either via app (iPhone & Android) or via browser – go to www.tikkio.com.

✕ Close