Continue to cart ×

Your tickets have been reserved, so don’t hesitate to explore more events, before you check out


More events from
Borgund Dyreklubb

Hestegruppe kl. 18-20 (vårsemester) Borgund Dyreklubb

https://borgund-dyreklubb.webnode.com/
Organizer Borgund Dyreklubb
Venue Borgund Dyreklubb
Borgund Dyreklubb
Date Monday 17. January-13. June 2022
Open from 18:00 to 20:00
Show starts 18:00

Vi har faste hestegrupper på mandager og onsdager i tidsrom 17.01.-15.06.22 (velg en av dagene). Per gruppe er det 8-10 deltakere og en voksen gruppeleder som hjelper deltakere med gjennomføring av oppgaver. For å delta på kveldsgruppe i Borgund Dyreklubb må man ha begynt i 4. klasse (født 2012). Deltakere lærer om dyr og dyrestell. Gruppeoppgaver er bl. a. mating og stell av dyr, møkking, rydding og vasking. Hestegrupper har ekstra fokus på hest, stell og håndtering av hest samt litt ridning. Målet med gruppeaktivitet er at barna skal oppleve mestring, lære seg å ta ansvar og utvikle selvtillit gjennom positive opplevelser med dyr og andre barn, og får nye venner. Deltakere lærer også å samarbeide med andre og funger som en del av en gruppe for å få jobben gjort i tide. Vi bygger på gode verdier, alle skal ha det trygt og godt, skal bli sett og hørt og mestre i lag med andre. Vi har et godt og inkluderende, røyk- og rusfritt miljø, nulltoleranse for mobbing.

Hestegruppe mandager/onsdager kl. 18.00 - 20.00
Gruppeleder på mandager: Lillian Sørensen
Gruppeleder på onsdager: Silje Folkestad Dahl

kl. 18.00 Kort samling og fordeling av oppgaver
kl. 18.10 - 18.30 foring og stell av griser og høner, innslipp av høner, rydding og vasking
kl. 18.30 - 20.00 Hesterelaterte oppgaver og tema. Innslipp av hester og stenging av stallen.
Tema på hestegrupper er bl. a.
Hestens anatomi og visitering
Norske hesteraser og avtegn, vanligste hesterasene
Hestens grunnleggende behov og instinkter
Vanlige sykdommer
Førstehjelp - hest og rytter. Mønstring av hest
Ridebanens veier. Regler og oppførsel i stallen.
Hest i trafikken
Riktig bruk av utstyr
Hestestell (møkking, børsting, visitering, legge på/av dekken)
Hovstell
Fôring av hest
Longering
Tømmekjøring
Grunnleggende dressur
Voltige
Løshopping og banebygging

Dugnad og foreldreinnsats
Dugnadsarbeid er en utrolig viktig del av å holde Dyreklubben og gården i gang. I vårsemester blir det følgende dugnad for foreldre med barn på gruppeaktivitet:
Inngangsvakt/kiosk/arrangement/dyrevakt: ansvarlig i lag med andre for bl. a. kiosk under arrangement , lage kake/vaffelrøre, kiosksalg, vakt på aktiviteter/inngangen/barneridning
Fellesdugnad uteområde i april/mai 2022

Priser gruppeaktivitet vårsemester 2022
Mandag kl. 18.00 - 20.00 HESTEGRUPPE, 17.01.22 - 13.06.22, 18 ganger, semesterpris: 1650 kr inkl. bruk av hester, ridning og utlån av ride- og hesteutstyr, dugnad foreldre: se ovenfor
Onsdag kl. 18.00 - 20.00, HESTEGRUPPE, 19.01.22-15.06.22, 18 ganger, semesterpris: 1650 kr inkl. bruk av hester, ridning og utlån av ride- og hesteutstyr, dugnad foreldre: se ovenfor

Deltakere på gruppeaktivitet har gratis inngang til gården i åpningstider alle dager i vårsemester, og får også tilbud om bl. a.

Sosiale kvelder og samlinger på utvalgte dager, f. eks. karneval, sommerfest
Kurstilbud f. eks. rideknappen og mini-rideleir
Mulighet til å bli forpasser/hestepasser og forrytter
Ridetimer
Ferieaktiviteter

Vi har faste hestegrupper på mandager og onsdager i tidsrom 17.01.-15.06.22 (velg en av dagene). Per gruppe er det 8-10 deltakere og en voksen gruppeleder som hjelper deltakere med gjennomføring av oppgaver. For å delta på kveldsgruppe i Borgund Dyreklubb må man ha begynt i...

Privacy and User Data

When you visit tikkio.com, you agree that we use cookies. These are small data files sent from our website and stored on your computer. These are absolutely necessary for the solution to work in terms of navigation, login and ordering [Read more]

Approve