Fornuft&Følelser Presenterer: Barn & Traumer - Elsbeth McAdam. Seminar for helse- og sosialarbeidere

Teaterfabrikken
21. September 2017
Doors open at 09:00
Doors closes at 16:00
Event starts at 09:00

Elsbeth MCAdam er en Londonbasert og verdenskjent terapeut som har jobbet mye med traumatiserte barn og unge innenfor det som kan kalles den narrative tradisjonen. Hun er meget inspirerende å høre på og har erfaring både fra arbeid med krigstraumatiserte og overgreps-utsatte barn og unge. På dette seminaret vil Elsbeth fortelle fra sin lange karriere som psykolog og narrativ traume-terapeut. Seminaret er godkjent som kompetansegivende av Norsk Psykologforening.

This event has concluded already.