Velferdsteknologidag i Giske kl 14.00-18.00

Øygardshavna
19. October 2017
Doors open at 09:00
Doors closes at 19:00
Event starts at 14:00
https://www.giske.kommune.no/

I Giske kommune har vi ei stor digital omstilling eller som rådmannen vår seier : ein omstillings og transformasjonsperiode der vi har eit høgt trykk på digitalisering og arbeidsmåte.
Vi er i ei omstillingsperiode og fokuset på velferdsteknologi er stort. Det handlar om å få med seg dei ansatte, og det handlar om at dei skal sjå på nye arbeidsoppgåver som givande og spanande. Og sist men ikkje minst så handlar det om meistring. Innan velferdsteknologi handlar det om å gjere arbeidsoppgåver på ein annan måte og mange ansatte, brukarar og pårørande i helsenoreg kan vere noko skeptisk til dette.
19. oktober skal vi arrangere ein velferdsteknologidag der vi inviterar pasientar, ansatte og pårørande samt andre sunnmørskommunar til ein velferdsteknologidag. Målet med denne dagen er å avmystifisere velferdsteknologien og få tilhøyrarane til å sjå moglegheitene rundt dette.
Her blir foredrag retta inn mot ansatte, pasientar og pårørande. Her blir og leverandørar som informerar om sine produkt og moglegheiter dei kan gi.

This event has concluded already.

Privacy and User Data

When you visit tikkio.com, you agree that we use cookies. These are small data files sent from our website and stored on your computer. These are absolutely necessary for the solution to work in terms of navigation, login and ordering [Read more]

Approve