Direkte Tilgang Kurs - Oslo

Oslo
16-17. February 2018
Doors open at 09:00
Doors closes at 16:00
Event starts at 09:00

NFF Region Osloområdet og Faggruppen for manuellterapi har gleden av å ønske dere velkommen til kurs om direkte tilgang for fysioterapeuter. Sett av datoene 16. - 17. februar og bli med. Klokka 09:00 - 16:00 begge dager.

Vi har plass til max 40 deltagere, så her er det først til mølla som gjelder.

Fra 1. januar 2018 vil det ikke lenger være behov for henvisning fra lege for at pasienten skal kunne utløse refusjon fra trygden. Pasienten kan gå direkte til fysioterapeuten - dette benevnes direkte tilgang.

Kursholdere fra NFFs faggruppe for manuellterapi bidrar med sin kompetanse, og deler sine erfaringer fra rollen som primærkontakter i helsetjenesten. Målgruppen for kurset er fysioterapeuter som ønsker oppdatering/kompetanseheving knyttet til ansvaret med direkte tilgang.

Nå som endringen allerede har trått i kraft er det ikke bare viktig å tilegne seg god kompetanse med tanke på screening av røde flagg, men også bedre forståelse for hvilke forventinger helsevesenet har til deg som fysioterapeut i fremtiden.

Tema på kurset er:

- Differensialdiagnostikk -røde flagg og viktige forskjeller i symptombilde
- Kartlegging av risikopasienter
- Epikriseskriving og journalføring - kommunikasjon med annet personell
- Anamnese, smerteanamnese, klinisk resonnering
- Case og praksis

Velkommen på kurs i Oslo!

NB! Nøyaktig sted kommer rett over nyttår.

Kontaktperson: Vegard Ølstørn
E-post: manuellterapi@fysio.no

This event has concluded already.

Where do I find my tickets/products?

You can find a summary of the tickets and products you ordered and payed for under «My purchases». If they do not show up there, you can't presume they exist. If you're certain that you have paid for or printed tickets but can't find them, send a message to our support.

✕ Close

How do I claim my purchased items?

The QR-code for the associated tickets or products verifies that you completed a purchase. Present it at the entrance, bar or wherever you should gain access/delivery of goods. You can present it from the display of your smartphone or from a printed copy. Please be aware that this code is unique for the associated order and do not give it to someone who is not authorized to use it.

✕ Close

I didn't receive an e-mail with a receipt

This can occur due to a purchase being uncompleted. Please check «My purchases» to see if it shows up there. If it's not there at all, the purchase has not been concluded and you can't expect to gain entrance to the event. If you're certain that you have paid for or printed tickets but can't find them, send a message to our support.

✕ Close

I forgot my password or receive a message stating «Wrong username or password»

In case you forgot your password you can go to «Forgot password», enter your e-mail address/username and press «Create new password».

✕ Close

How do I use Tikkio on mobile?

Tikkio can be used on a smartphone, either via app (iPhone & Android) or via browser – go to www.tikkio.com.

✕ Close