Direkte Tilgang Kurs - Oslo

Oslo
16-17. February 2018
Doors open at 09:00
Doors closes at 16:00
Event starts at 09:00

This event has concluded already.

NFF Region Osloområdet og Faggruppen for manuellterapi har gleden av å ønske dere velkommen til kurs om direkte tilgang for fysioterapeuter. Sett av datoene 16. - 17. februar og bli med. Klokka 09:00 - 16:00 begge dager.

Vi har plass til max 40 deltagere, så her er det først til mølla som gjelder.

Fra 1. januar 2018 vil det ikke lenger være behov for henvisning fra lege for at pasienten skal kunne utløse refusjon fra trygden. Pasienten kan gå direkte til fysioterapeuten - dette benevnes direkte tilgang.

Kursholdere fra NFFs faggruppe for manuellterapi bidrar med sin kompetanse, og deler sine erfaringer fra rollen som primærkontakter i helsetjenesten. Målgruppen for kurset er fysioterapeuter som ønsker oppdatering/kompetanseheving knyttet til ansvaret med direkte tilgang.

Nå som endringen allerede har trått i kraft er det ikke bare viktig å tilegne seg god kompetanse med tanke på screening av røde flagg, men også bedre forståelse for hvilke forventinger helsevesenet har til deg som fysioterapeut i fremtiden.

Tema på kurset er:

- Differensialdiagnostikk -røde flagg og viktige forskjeller i symptombilde
- Kartlegging av risikopasienter
- Epikriseskriving og journalføring - kommunikasjon med annet personell
- Anamnese, smerteanamnese, klinisk resonnering
- Case og praksis

Velkommen på kurs i Oslo!

NB! Nøyaktig sted kommer rett over nyttår.

Kontaktperson: Vegard Ølstørn
E-post: manuellterapi@fysio.no

Privacy and User Data

When you visit tikkio.com, you agree that we use cookies. These are small data files sent from our website and stored on your computer. These are absolutely necessary for the solution to work in terms of navigation, login and ordering [Read more]

Approve