Grøn fjord konferansen 2018

Ålesund - Geiranger
08-09. February 2018
Doors open at 09:00
Doors closes at 18:00
Event starts at 10:00
http://www.fjordsenter.com/

Bli med på GRØN FJORD KONFERANSEN 2018!

Årets konferanse har fått tittelen: «Verdsarvfjordane - Noregs framtidige, GRØNE FYRTÅRN?» Den 8.-9. februar 2018 arrangerer Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv for tredje gong GRØN FJORD - KONFERANSEN. Denne gongen får konferansen ei fantastisk opptakt gjennom ein båttur frå Ålesund inn Geirangerfjorden. «Vision of the Fjords» - ein hybridbåt bygd av verftet Brødrene Aa i Sogn og Fjordane – har vunne fleire nasjonale og internasjonale prisar for innovasjon og design. Mellom anna vart båten frå reiarlaget The Fjords kåra til «Ship of the year» på verdas største skipsfartsmesse i Hamburg i 2016. Aldri før har ein passasjerbåt av ein slik størrelse sigla inn Geirangerfjorden, på ein slik miljøvennleg måte – elektrisk (hybrid), lydlaust, historisk og tilnærma sporlaust! Denne pilot – turen vil du ikkje gå glipp av!

Konferansen har frå fyrste år vore ein viktig møteplass for inspirasjon og kunnskapsbygging kring grøne løysingar, forsking og berekraftig utvikling. Dagsaktuelle tema vert sett på dagsorden og vi spør oss: «Kan vi snu blårøyk, eksos, trafikkaos og fråflytting – til grøne, reine og idylliske fjordsamfunn i vekst? Har vi gode nok verkty for å nå visjonen om «sporlaus ferdsel»? Er næringslivet klar for den grøne omstillinga?»

Konferansen er open for alle og Grøn fjord partnarar får medlemspris. Er du ikkje partner, men ønsker å bli det, kontakt oss i dag!

Bestill plass på GRØN FJORD KONFERANSEN! Den vert garantert makelaus!

Ønsker du tilsendt FAKTURA for konferansen, så må påmelding skje skriftleg via epost til einar@verdsarvfjord.no

NB! Det er begrensa plassar på båten og konferansen, så ver raskt ute å bestille plass om du vil sikre deg deltaking, det kan verte rift om plassane!
Programmet finner du her: http://www.fjordsenter.com/wp-content/uploads/2018/01/gron-fjord-konferansen-2018.pdf

Ticket name Choose amount
Konferanse inkl. overnatting - Enkeltrom - Grønd fjord partner pris 3600 NOK
-
0
+
Konferanse inkl. overnatting - Dobbeltrom (per pers) - Grøn fjord partner pris 3300 NOK
-
0
+
Konferanse inkl. overnatting - Enkeltrom 4200 NOK
-
0
+
Konferanse inkl. overnatting - Dobbeltrom (per pers) 3900 NOK
-
0
+
Konferanse 1 dag - Grøn fjord partner pris 800 NOK
-
0
+
Konferanse 2 dagar utan overnatting - Grøn fjord partner pris 1000 NOK
-
0
+
Konferanse 1 dag 1600 NOK
-
0
+
Konferanse 2 dagar utan overnatting 2000 NOK
-
0
+
Festmiddag, ekstravalg for dagpakkar 600 NOK
-
0
+
Student / frivillig / non-profit organisasjon - konferanse overnatting 2600 NOK
-
0
+

Where do I find my tickets/products?

You can find a summary of the tickets and products you ordered and payed for under «My purchases». If they do not show up there, you can't presume they exist. If you're certain that you have paid for or printed tickets but can't find them, send a message to our support.

✕ Close

How do I claim my purchased items?

The QR-code for the associated tickets or products verifies that you completed a purchase. Present it at the entrance, bar or wherever you should gain access/delivery of goods. You can present it from the display of your smartphone or from a printed copy. Please be aware that this code is unique for the associated order and do not give it to someone who is not authorized to use it.

✕ Close

I didn't receive an e-mail with a receipt

This can occur due to a purchase being uncompleted. Please check «My purchases» to see if it shows up there. If it's not there at all, the purchase has not been concluded and you can't expect to gain entrance to the event. If you're certain that you have paid for or printed tickets but can't find them, send a message to our support.

✕ Close

I forgot my password or receive a message stating «Wrong username or password»

In case you forgot your password you can go to «Forgot password», enter your e-mail address/username and press «Create new password».

✕ Close

How do I use Tikkio on mobile?

Tikkio can be used on a smartphone, either via app (iPhone & Android) or via browser – go to www.tikkio.com.

✕ Close