Foredrag med professor Tor Lea - Maten, tarmen, immunsystemet og helsa vår - hva vet vi?

Sandefjord medisinske senter Skiringsalsveien 26, auditoriet rett innenfor hovedinngang
12. November 2018
Doors open at 17:50
Doors closes at 21:00
Event starts at 18:00
https://www.facebook.com/Norges-ME-forening-Vestfold-fylkeslag-1399183703728531/?ref=bookmarks

This event has concluded already.

Tor Lea er professor ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Vi gleder oss til å høre ham forelese om sammenhengen mellom fordøyelsessystemet, maten vi spiser og utvikling av sykdom

Maten, tarmen, immunsystemet og helsa vår – hva vet vi?
Grovt forenklet kan man se på fordøyelsessystemet som kanal gjennom kroppen som har som viktigste formål å fordøye maten vi spiser og sørge for at vi får nok næringsstoffer i oss. Om lag 400 år før vår tidsregning sa imidlertid Hippokrates, legekunstens far, at «døden sitter i tarmene» og «dårlig fordøyelse er roten til alt ondt». I følge japansk tradisjon er magen tilholdssted for sjelen vår og sentrum for åndelig aktivitet og fysisk styrke. Uansett, det er hevet over tvil at fordøyelsessystemet er av stor betydning for vår daglige helse. Bortimot 30 % av befolkningen i Vesten plages med ulike typer mage-tarmproblemer, og ny forskning viser at det også er en kobling mellom tarmen og hjerte-karsykdommer, en del kreftformer, allergier, diabetes, autoimmune sykdommer samt sykdommer knyttet til overvekt og fedme. Viktig i denne sammenheng er tarmens innhold av ulike mikroorganismer, den såkalte mikrobiotaen. Tarmens mikrobiota omfatter både bakterier, sopp og virus, selv om vi foreløpig vet mest om tarmbakteriene. I løpet av de siste årene har vi fått mye mer kunnskap om tarmbakteriene og deres betydning for helsa vår, selv om det fortsatt er mye vi ikke vet eller riktig skjønner. Det som synes sikkert, er at tarmens mikrobiota er viktig for at både tarmens og kroppens immunsystem skal utvikle seg og fungere best mulig. Dessuten vet vi at tarmbakteriene, gjennom alle forbindelsene de lager, påvirker kroppen vår på måter vi ikke kjente til bare for kort tid siden. Det er også stor enighet om at sammensetningen av tarmens mikrobiota er endret og mangfoldet av bakterier redusert ved en rekke sykdomstilstander. Det store spørsmålet er hvorvidt disse endringene skyldes sykdommen, eller om endringene i tarmfloraen bidrar til sykdomsutviklingen.
Tor Lea er professor ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).Han har mer enn 30 års erfaring som forsker innen basal immunologi ved Rikshospitalet og Universitetet i Oslo. Lea arbeider for tiden i hovedsak med problemstillinger knyttet til maten og samspillet med tarmfloraen, hvordan dette påvirker immunsystemet spesielt, og helse generelt. Han er forfatter av om lag 130 publikasjoner i fagfellevurderte vitenskapelige tidsskrifter, og har skrevet 3 lærebøker i immunologi som anvendes ved norske universiteter og høgskoler.

Privacy and User Data

When you visit tikkio.com, you agree that we use cookies. These are small data files sent from our website and stored on your computer. These are absolutely necessary for the solution to work in terms of navigation, login and ordering [Read more]

Approve