Jens Trinidad
Velkommen til danseforestillingen SHOUT av Jens Trinidad og Marcus Amadeus på Scenehuset i Oslo