DEN SELVEJ INSTIT RAMLØSE HALLEN

Image for DEN SELVEJ INSTIT RAMLØSE HALLEN

Ramløsehallen er en privat selvejende non-profit institution med hjemsted i Ramløse i Gribskov kommune. Dens formål er almennyttige formål, herunder idrætsformål, til virksomhed indenfor rammerne af kap II og/eller 3 i lovbekendtgørelse af 30 Juli 1970 om fritidsundervisning mv. Eventuelle økonomiske overskud, tilfalder institutionen med henblik på drift samt udvikling i institutionens øjemed.

Legal Name DEN SELVEJ INSTIT RAMLØSE HALLEN
VAT Number 40438114
Website www.ramløsehallen.dk
Email halchef@rif.dk

Upcoming events

Currently no upcoming events. Stay tuned!

Gift card

Purchase a gift card for your friends and family to use on our website. The gift card can be used to purchase tickets for any event by DEN SELVEJ INSTIT RAMLØSE HALLEN.

Personalize your experience We use your location to show you events near you. You can change your location at any time.
We do not share your location with anyone. Your location is only used to show you events near you.