Herøy gard

Image for Herøy gard

Herøy gard ligg på ei lita øy i Flåværleia i Herøy kommune, og staden har vore ein sentral plass i regionen i meir enn 1000 år. Øya er kjend for sine trygge hamner, som møtestad og kyrkjestad, og seinare handelsstad. Kystmuseet er den gamle handelsstaden som var i drift frå 1770-1916. Bygningane på tunet er autentiske, og i husa kan du oppleve interiør frå ulike tidsepokar, fiskereiskapar og båtar. Ein rekonstruksjon av ei Sunnmørsjekt, «Anna Olava», kompletterer den idylliske handelsstaden og har heimehamn på museet. På Herøy gard fins også: - turistinformasjon, - stoppestad i kystpilegrimsleia (stempel og kvilebu) - krambu med lokale varer (sommarhalvåret og ved arrangement) - museumskafé med nysteikte vaflar, is, brus, kaffi og te - eit nydeleg natur- og rekreasjonsområdet - kyrkjestad og kulturminne

Legal Name Herøy kommune
VAT Number 964978840
Website heroy.kommune.no/tenester/kult...
Email kystmuseum@heroy.kommune.no

Upcoming events

Gift card

Purchase a gift card for your friends and family to use on our website. The gift card can be used to purchase tickets for any event by Herøy gard.

Personalize your experience We use your location to show you events near you. You can change your location at any time.
We do not share your location with anyone. Your location is only used to show you events near you.