Sperlebakken

Image for Sperlebakken

Sperlebakken er en kreativ plass for kunst, kultur, håndverk, dyrking og nye opplevelser. Vi tror på lokal verdiskapning og handlingsbåren kunnskapsoverføring. Et sted å lære, et sted å dele, et sted å oppleve Med bakgrund fra både håndverker- og kulturbransjen ønsker vi med Sperlebakken å skape rom for formidling, kunnskapsdeling, kunst og kulturopplevelser. Grunnleggende for alt det vi driver med er ønsket om være et sted som bidrar til bevissthet rundt resursbruk, både når det gjelder materialer, mat og energi. Hvordan kan Sperlebakken være en liten innsats i det store bildet for større mangfold og mer liv? Vi opplever at det å lære seg noe nytt, videreutvikle de kompetansene en allerede har og møte nye ansikt er viktig gjennom hele livet - og at det å dele nye opplevelser, skape rom for ettertanke, refleksjon og samtale er grunnlag for utvikling og en kreativ tilstedeværelse.

Legal Name Sperlebakken
VAT Number -
Website sperlebakken.no
Email kontakt@sperlebakken.no

Upcoming events

Currently no upcoming events. Stay tuned!

Gift card

Purchase a gift card for your friends and family to use on our website. The gift card can be used to purchase tickets for any event by Sperlebakken.

Personalize your experience We use your location to show you events near you. You can change your location at any time.
We do not share your location with anyone. Your location is only used to show you events near you.