STUDENTHUSET I BODØ
Vi arrangerer et mangfold av eventer, aktiviteter og konserter i løpet av et studieår.