Amatørkulturrådet Askøy

Image for Amatørkulturrådet Askøy

Amatørkulturrådet skal: • være det frivillige kulturlivets felles talerør overfor politikere, offentlige myndigheter og kulturlivets organisasjoner. • arbeide for å styrke samarbeidet mellom alle frivillige lag og organisasjoner innenfor kulturområdet på Askøy • preges av frivillighet, demokrati, likeverd og lojalitet. • bygge på grunnverdier som kulturglede, fellesskap, inkludering, mestring og opplevelse • arbeide for å bedre rammebetingelsene for det frivillige kulturarbeidet på Askøy. Sentralt i dette arbeidet står realiseringen av kulturhus. Offentlige vedtak og utarbeidet skisserapport skal legges til grunn for dette arbeidet.

Legal Name Amatørkulturrådet Askøy
VAT Number -
Website facebook.com/AKRAASKOY
Email post@akra-askoy.no

Upcoming events

Currently no upcoming events. Stay tuned!

Gift card

Purchase a gift card for your friends and family to use on our website. The gift card can be used to purchase tickets for any event by Amatørkulturrådet Askøy.

Personalize your experience We use your location to show you events near you. You can change your location at any time.
We do not share your location with anyone. Your location is only used to show you events near you.