KOMPANITO - DA
Med forestilling-serien Arena Silo fyller vi Norges siloer med multidisiplinære forestillinger. I 2022 kan du oppleve SILO (4-7 aug) og SLÅTT (9-12 aug).