Gamle Skrivargarden
Ærverdige Gamle Skrivargarden i Volda tilbyr små, eksklusive intimkonsertar og ulike kulturarrangement.