KRAFTTAK FOR SANG
Krafttak for sang utvikler kurs, programmer, ressursportaler og verktøy som skal gjøre det enklere å synge mer i hverdagen!