SKØYE TEATERLAG
Vi arbeider for amatørteatersaka, og skal gjennom vår verksemd bidra til å gjere kulturtilbodet og det sosiale trivselstilbodet rikare for alle i bygda.