SKOLO
Det forfalne skolebygget på Helgelandskysten har gjenoppstått etter omfattende renovering.
Gift card