Lilleheier gård

Image for Lilleheier gård

Lilleheier gård har vært drevet av Anita Haglund Grindvold siden januar 1996, og fra 2000 sammen med ektemannen Rune Grindvold. Fram til 2012 var dette en gård med tradisjonell gårdsdrift og dyrehold. Da innredet Rune et snekkerveksted hvor det produseres hagemøbler og interiør. Etter hvert kom det til en gårdsbutikk og kaffestue. Nå arrangeres det ulike aktiviteter og er et møtested for kulturaktiviteter spesielt rettet mot Østfolds grensekultur. Vår kontakt og samhandling over grensen mellom Sverige og Norge har satt dype spor i våre tradisjoner, i oppbyggingen av Østfold som industrifylke, i våre mattradisjoner og vår dialekt mm. Dette grenselivet har satt stort preg på østfoldingene og deres måte å leve på. Denne kunnskapen ønsker vi å holde ved like og gi videre til kommende generasjoner. Familien på Lilleheier er et produkt av kontakten over grensen, og er oppvokst med familie som kom over grensen rundt 1900 på jakt etter arbeid, og dette er en viktig grunn til engasjementet og interessen rundt dette emnet.

Legal Name Anita Grindvold
VAT Number -
Website lilleheiergard.no
Email lilleheiergard@gmail.com

Upcoming events

Gift card

Purchase a gift card for your friends and family to use on our website. The gift card can be used to purchase tickets for any event by Lilleheier gård.

Personalize your experience We use your location to show you events near you. You can change your location at any time.
We do not share your location with anyone. Your location is only used to show you events near you.