ØSTKANTSPELLET
Et spell om Oslo øst. Av folk fra Oslo øst. For alle.