Søstrene Mel AS

Image for Søstrene Mel AS

Utespelet Søstrene Mel og Sjøormen skal ha urpremiere i Groparken ved Hornindalsvatnet 7. september 2023. Spelet er ei familieframsyning som tek føre seg myten kring sjøormen i Hornindalsvatnet, og tek opp aktuelle tema som klima/miljøspørsmål, bygdekultur og identitet, men spelar gjennomgåande på både musikk, song og humor som verkemiddel for å løfte desse temaa. Dette er det første utespelet som nokon gong har blitt lansert i Volda kommune, og vi gler oss til å vise det fram!

Legal Name SØSTRENE MEL AS
VAT Number 929963377
Website sostrenemel.no
Email post@søstrenemel.no

Upcoming events

Currently no upcoming events. Stay tuned!
Personalize your experience We use your location to show you events near you. You can change your location at any time.
We do not share your location with anyone. Your location is only used to show you events near you.