Continue to cart ×

Your tickets have been reserved, so don’t hesitate to explore more events, before you check out


More events from
ROTLAUS AS

Rotlaus DriveIn - Lampeland

Organizer ROTLAUS AS
Venue Lampeland
Lampeland, Norway
Date 13. June 2020
Open from 19:00 to 21:30
Show starts 20:00

Velkommen til konsert!!
I samråd med kommunen, kommunelegen og smittevern-tiltakene er det endelig klart at Rotlaus kommer til Lampeland.

Konserten vil ha en varighet på 60 minutter. Konsertbilletten gjelder pr. bil med inntil 5 personer i bilen.

Dette er retningslinjer dere må forholde dere til:
• Bilene blir plassert med godkjent avstand.
• Vi plasserer bilene etter som de ankommer arenaen og SUVer blir plassert bakerst.
• Personbiler/SUVer er de eneste tillatte kjøretøy
• Vinduene holdes halveis oppe (konserten blir ikke streamet).
• Det er ikke tillatt å forlate kjøretøyet.
• Tomgangskjøring forbudt.
• Trenger du assistanse sett på varselblinken og vakt vil oppsøke bilen.
• Innkjøring til konsertområdet 60 min. før konsertstart.
• Konsertbilletten scannes gjennom bilruten slik at det ikke blir kontakt mellom kontrollør og publikum.
• Personer i samme bil skal være i nær relasjon.
• Alle skal holde 2 meters avstand, også de som jobber på arrangementet.
• De som er i hjemmekarantene, isolasjon eller har symptomer på luftveisinfeksjon kan ikke delta.
• Dette er et alkoholfritt arrangement.
• Det vil ikke bli mulighet for å gå på toalett under konserten.
• Det blir ikke noe form for salg av mat eller drikke.
• Dersom biler ankommer med person som er påvirket av rusmidler vil kjøretøyet og alle passasjerer bli avvist.
• Det blir bortvisning uten refusjon om noen av disse retningslinjene ikke blir fulgt.
• Publikum blir oppfordret til å følge FHI’s retningslinjer.
Ta hensyn til hverandre og følg anvisningene underveis så vil dette bli et godt minne i en utfordrende tid.

Velkommen til konsert!!
I samråd med kommunen, kommunelegen og smittevern-tiltakene er det endelig klart at Rotlaus kommer til Lampeland.

Konserten vil ha en varighet på 60 minutter. Konsertbilletten gjelder pr. bil med inntil 5 personer i bilen.
...

Tickets
Drive- In 995 NOK

SOLD OUT

Save culture

The Corona virus has enormous consequences for society as a whole, both when it comes to health and financially. One of the industries that was hit the earliest and hardest is the experience industry.

The majority of organizers, artists, nightclubs, technicians and others who make a living gathering people have lost their livelihoods and life's work from one day to the next.

We are now doing everything in our power to help save culture.

Privacy and User Data

When you visit tikkio.com, you agree that we use cookies. These are small data files sent from our website and stored on your computer. These are absolutely necessary for the solution to work in terms of navigation, login and ordering [Read more]

Approve