Continue to cart ×

Your tickets have been reserved, so don’t hesitate to explore more events, before you check out


More events from
Det turkise telt

SOLD OUT

det turkise telt / ENSEMBLE NEANÍDA / MOTHER TONGUES

Organizer Det turkise telt
Venue Teatret Gruppe 38
Irma Pedersens Gade 222, Aarhus, Danmark
Date Friday 04. December 2020
Open from 18:30
Show starts 19:30

Sov, min gule ørkenfugl
sov, min lille granatæbleblomst

Du skal ikke være trist
- jeg gav dig væk for at søge visdom,
ikke fordi jeg ikke elskede dig

Men livet er så kort;
verden er kun én dag.
- Persisk vuggevise


Læn dig tilbage i hængekøjen – under den store nattehimmel – til en koncertforestilling, hvor toner og rytmer væver et drømmespind, der inviterer dig ind i grænselandet mellem vågenhed og søvn.

MOTHER TONGUES er en musikdramatisk drømmerejse vævet af vuggeviser, rytmer og folkesange fra nær og fjern; en ursang om sorg, længsel, lyst og raseri som almenmenneskeligt råstof. Forestillingen undersøger identitet som et sammenflet af universelle, kulturelle og relationelle rødder, og stiller grundspørgsmålene: Hvor kommer vi fra? Hvad kommer vi af? Hvad er vi formet af, dybest nede?

Den musikalske fortælling er skabt af ENSEMBLE NEANÍDA. Ensemblet består af 7 kvindelige musikere, sangere og dansere med en fælles passion for folkemusik og -dans – særligt fra afrikanske, europæiske og mellemøstlige kulturer. Ensemblet bringer de traditionelle udtryk ind i en nutidig kontekst, der integrerer musik, bevægelse og dramatik i et scenisk helhedsudtryk.

det turkise telt bringer en helt særlig udgave af koncertforestillingen MOTHER TONGUES ind i en hængekøjescenografi i Teatret Gruppe 38. Vær en del af det vuggende publikum, hvor nattehimlen skaber den visuelle ramme.


Billetten koster 105 kr. Koncerten foregår indendørs i hængekøjer.

OBS! det turkise telt følger selvfølgelig myndighedernes krav og retningslinjer om afholdelse af koncerter vedr. COVID-19. Vi stiller håndsprit til rådighed. Medbring også mundbind til brug, når I er gående og stående.


ENGLISH:

Sleep, my yellow desert bird,
Sleep, my pomegranate flower

Don’t be sad;
I gave you away to seek wisdom,
- not because I didn’t love you

But life is so short;
the world only one day
- Traditional Persian lullaby


Lean back into the hammock – under the big night sky – for a concert-performance where tones and rhythms weave dream web that invites you into the borderland between wakefulness and sleep.

MOTHER TONGUES is a dream journey of music and drama woven by lullabies, rhythms and folk song from near and far; about sorrow, longing, lust and rage as human raw material. The performance examines identity as an intertwining of universal, cultural and relational roots, and asks the basic questions: Where do we come from? What do we come from? What are we shaped by, deep down?

The concert-performance is created by ENSEMBLE NEANÍDA. The ensemble consists of 7 female musicians, singers and dancers with a common passion for folk music and -dance – especially from African, European and Middle Eastern cultures. The ensemble brings the traditional expressions into a contemporary context that integrates music, movement and drama into a united expression.

det turkise telt brings a very special version of the concert-performance MOTHER TONGUES into a hammock scenography in Teatret Gruppe 38. Be part of the rocking audience, where the night sky creates the visual framework.


The tickets costs 105 DKK. The concert takes place indoors in hammocks.

Note! det turkise telt follows the authorities’ requirements and guidelines for concerts during COVID-19. We will provide hand sanitizer. Please bring your face mask for when you are walking and standing.

Sov, min gule ørkenfugl
sov, min lille granatæbleblomst

Du skal ikke være trist
- jeg gav dig væk for at søge visdom,
ikke fordi jeg ikke elskede dig

Men livet er så kort;
verden er kun én dag.
- Persisk...

Tickets
det turkise telt / ENSEMBLE NEANÍDA / MOTHER TONGUES 105 DKK

SOLD OUT

Privacy and User Data

When you visit tikkio.com, you agree that we use cookies. These are small data files sent from our website and stored on your computer. These are absolutely necessary for the solution to work in terms of navigation, login and ordering [Read more]

Approve