Continue to cart ×

Your tickets have been reserved, so don’t hesitate to explore more events, before you check out


More events from
Studenterhuset Aalborg

Sociaal Dinning — Gourmet for studerende

http://www.studenterhuset.dk
Organizer Studenterhuset Aalborg
Venue Studenterhuset Aalborg
Studenterhuset, Gammeltorv, Aalborg, Danmark
Date Tuesday 14. September-26. October 2021

[ENGLISH BELOW]

DE SOCIALE RELATIONER BLOMSTRER IGEN
Efter en lang og udmattende periode med pandemi, nedlukninger og restriktioner, åbner vi dørene for studerende, som ønsker at nyde et skønt måltid mad i selskab med både velkendte og nye ansigter. Netværk og omgangskredse skal pudses af og udvides, både for nye og gamle studerende i Aalborg.
Sociaal Dining er et projekt skabt i samarbejde mellem Studenterhuset, Genstart Aalborg og en flot samling af fantastiske restaurationer i Aalborg. Formålet er ganske enkelt; at tilbyde et sublimt og særdeles billigt måltid mad med tilhørende drikke for studerende, som ønsker at (gen)starte sociale relationer efter en alt for indelukket, begrænset og måske ensom tid.
På syv udvalgte tirsdage aftener i efteråret, vil dugene komme på bordene i vores hyggelige rammer på Studenterhuset. Maden vil blive serveret i en afslappet stemning — så man blot skal læne sig tilbage og nyde den “frie” tilværelse igen. Nøgleordene er gourmet, socialt samvær og ikke mindst hygge!

GLÆD DIG TIL
For hver tirsdag aften, præsenteres maden af en ny lokal restauration. Der er således ganske forskellige måltider i vente — og man kan se frem til mad fra La Locanda, Latur, Struktur, Textur, Menéndez og TraPo. Det er altså prominente navne, som bakker op om projektet for de studerende, og der hersker ingen tvivl om, at man kan se frem til samtlige af aftenernes måltider.
Efter maden vil der være mulighed for at blive hængende, spille spil og hygge.

LIMITERET ANTAL BILLETTER
For at bibeholde den hyggelige stemning og den gode standard, er der et stærkt begrænset antal billetter til salg til hver aften. Allerede nu kan man som studerende sikre sig billet til de første tre aftener. Billetter til de resterende aftener, sættes løbende i salg og man kan følge med på vores Facebook-event for at modtage opdateringer. Billetterne er selvsagt kun brugbare med et gyldigt studiekort. Billetterne er selvsagt kun brugbare med et gyldigt studiekort. Med i prisen er der, foruden et måltid mad, én øl eller vand.

MADEN
De enkelte restaurationer står for menuerne, så der kan ikke vælges og bestilles forskelligt. Alle får samme måltid. Derudover kan vi desværre ikke tage forbehold for diæter, allergier, vegetarer, veganere og des lige. Man er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, hvis man har spørgsmål herom.


HVEM, HVAD, HVOR, HVORNÅR?
— Lokation: Studenterhuset, Gammeltorv 10.
— Tirsdag d. 14.09.21, 19.00: Textur
— Tirsdag d. 21.09.21, 19.00: Struktur
— Tirsdag d. 28.09.21, 19.00: Latur
— Tirsdag d. 05.10.21, 19.00: TBA
— Tirsdag d. 12.10.21, 19.00, TraPo
— Tirsdag d. 19.10.21, 19.00: La Locanda
— Tirsdag d. 26.10.21, 19.00: Menéndez
— Pris pr. kuvert (pr. aften): 40,00 kr. (inkl. én øl/vand).
— Gyldigt studiekort påkrævet.

———————————————————

SOCIAL RELATIONSHIPS BLOOM
After a long and exhausting period of pandemics, shutdowns and restrictions, we open the doors to students, who want to enjoy a wonderful meal in the company of both familiar and new faces. Networks and social circles will be polished and expanded, both for new and old students in Aalborg.
Sociaal Dining is a project created in collaboration between Studenterhuset, Genstart Aalborg and a great collection of fantastic restaurants in Aalborg. The purpose is quite simple; to offer a sublime and very cheap meal with accompanying drinks for students who want to (re)start social relationships after an overly shutdown and perhaps lonely time.
On seven selected Tuesday evenings in the autumn, the tablecloths will put on the tables in our cozy setting at Studenterhuset. The food will be served in a relaxed atmosphere — so you just have to sit back and enjoy the "free" life again. The keywords are gourmet, socializing and not least hygge!

LOOK FORWARD TO
For every Tuesday night, the food is presented by a new local restaurant. There are thus quite different meals waiting — and you can look forward to food from La Locanda, Latur, Struktur, Textur, Menéndez and TraPo. These are prominent names that support the project for the students, and there is no doubt that you can look forward to all of the evening's meals.
Feel free to hang out afterwards, play a board game or just relax.

LIMITED NUMBER OF TICKETS
To maintain the cozy atmosphere and the good standard, there is a very limited number of tickets for sale for each evening. As a student, you can already secure a ticket for the first three evenings now. Tickets for the remaining evenings are on sale regularly and you can follow here in the event to receive updates. One beer, soda or water are included in the meal.

THE FOOD
The individual restaurants decides the menus, so you can not choose and order differently. Everyone gets the same meal. In addition, we unfortunately can not accommodate different diets, allergies, vegetarians, vegans and the like. You are of course always welcome to contact us if you have any questions about this.

WHO, WHAT, WHERE, WHEN?
- Location: Studenterhuset, Gammeltorv 10.
- Tuesday 14.09.21, 19.00: Texture
- Tuesday 21.09.21, 19.00: Structure
- Tuesday 28.09.21, 19.00: Latur
- Tuesday 05.10.21, 19.00: TBA
- Tuesday 12.10.21, 19.00, TraPo
- Tuesday 19.10.21, 19.00: La Locanda
- Tuesday 26.10.21, 19.00: Menéndez
- Price per. person (per evening): DKK 40.00 (incl. one beer / water).
Valid student card required.

[ENGLISH BELOW]

DE SOCIALE RELATIONER BLOMSTRER IGEN
Efter en lang og udmattende periode med pandemi, nedlukninger og restriktioner, åbner vi dørene for studerende, som ønsker at nyde et skønt måltid mad i selskab med både velkendte og nye ansigter....

Ticket name Choose amount
Sociaal Dinning - Struktur - 21. september 40 DKK

SOLD OUT

Sociaal Dinning - Latur - 28. september 40 DKK

SOLD OUT

Privacy and User Data

When you visit tikkio.com, you agree that we use cookies. These are small data files sent from our website and stored on your computer. These are absolutely necessary for the solution to work in terms of navigation, login and ordering [Read more]

Approve