CO2lonialNation / Giron Sámi Teahter

Báhpajávrri skuvla - Prestvannet skole
22. April 2017
Doors open at 16:30
Doors closes at 17:00
Event starts at 17:00
http://www.tromsosameforening.no

Teáhter-oasse vuoseduváj vuostásj bále Tråante 2017. Gæhttje ságástállagåhtin ietjasa åtsådállamij birra teáhtera máŋŋela.

CO2lonialNation vuoseduvvá teáhtralasj duohtavuohta- ja såbaduskommisjåvnnån.

NB - GALLEGASJ SAJE!

-----


Dette spesielle teaterstykket hadde førpremiere på Tråante 2017. Stykket berørte dypt og på en måte som satte i gang samtaler om egne opplevelser blant publikum. CO2lonialNation tar form som en teatralsk sannhets- og forsoningskommisjon med utgangspunkt i det samiske folkets opplevelser og forhold til sine fire stater.
NB - BEGRENSET ANTALL PLASSER!
NBNB: Ikke egnet for barn under 14 år.

Gos/Tid: 22. april kl 1700
Baiki/Sted: Báhpajávrri skuvla, Romsa / Prestvannet skole, Tromsø

Arr.: Romssa Sámi Searvi ovttas Gáisi Giellaguovddažiin / Romssa Sámi Searvi i samarbeid med Gáisi Giellaguovddaš

This event has concluded already.