Continue to cart ×

Your tickets have been reserved, so don’t hesitate to explore more events, before you check out


More events from
Trondheim Meditasjon & Yoga

Meditation & Self-development | a 7 week course - for a joyful and fearless life

https://www.trondheimmeditasjon.no/wisdom
Organizer Trondheim Meditasjon & Yoga
Venue Trondheim Meditasjon & Yoga
Erling Skakkes gate 3, Trondheim, Norway
Date Tuesday 25. January 2022
Open from 18:00 to 20:00

Kanskje er du interessert i å lære mer om...
1. Hvem jeg egentlig er? Hva er bevissthet, og hva er liv?
2. Hva er sinnet og hvordan håndtere tanker, ønsker og følelser?
3. Hvordan avdekke vår evige åndelige natur | 8 filtre som dekker oss og som vi oppfatter verden gjennom
4. De tre psykologiske påvirkningskreftene i den materielle verden og hvordan de former livet vårt
5. Forstå karma og reinkarnasjon
6. Et kart over alle spirituelle retninger og opplevelser - Oversikt over de tre viktigste åndelige opplevelsene
7. Yoga livsstil - praktiske tiltak i hverdagen for å gradvis oppnå åndelig perfeksjon i livet

Hvis noe av dette høres interessant ut så er du varmt velkommen til å bli med på vårt gratis 7-ukers kurs i selvutvikling & Meditasjon for et gledesfullt og fryktløst liv.

Du kan få dypere innsikt i og svar på livets viktigste spørsmål gjennom prosessen av å motta og kontemplere på transcendental kunnskap, ved å bruke denne kunnskapen i livet ditt og ved å praktisere den enkleste og mest effektive meditasjonsmetoden. Gjennom en slik praksis begynner du gradvis å se deg selv for den du virkelig er, så vel som å virkelig se og elske andre. På dette kurset kan du få løsningen på angst, frykt, ensomhet og i økende grad oppleve indre fred, ekte lykke og mening i livet.

Lær enkel, men effektiv mantrameditasjon
- Pranayama | Meditasjon med dyp pust
- Japa Meditasjon | Bruk sansene i meditasjonen for å kontrollere sinnet
- Kirtan | Meditasjonen som setter transcendental kunnskap i live

Praktisk info
Hvor: Erling Skakkes gt. 3, 2 etg.
Når: 7 tirsdager, vi starter 25. januar klokka 18:00
Språk: Engelsk / Anja (& Norsk / Kristian)
Kostnad: Gratis

PÅMELDING ved å fylle ut kontaktinfo her
- enten her på tikkio eller
- bit.ly/self-development-course
Velkommen!_______________ English______________
Meditation & Self-development | a 7 week course
- for a joyful and fearless life

The answers to life’s most important questions can be revealed to you through the process of receiving & contemplating transcendental knowledge, applying that knowledge in your life, and by practicing the easiest, most effective method of meditation. Through such a practice you can begin to see yourself for who you really are as well as truly see and love others. In this course you can learn how to become free from anxiety, fear, loneliness and increasingly experience inner peace, true happiness and meaning in your life.

Course Program
1. Who Am I? What is consciousness & life?
2. What is the mind and how to deal with it?
3. 8 layers of perception - Uncovering our eternal spiritual nature
4. The 3 psychological influences in the material world and how they shape our lives
5. Understanding karma and reincarnation
6. A spiritual map - Overview of the three main spiritual experiences
7. Yoga lifestyle - practical steps we can take to achieve the spiritual goal of life

Learn simple, yet effective mantra meditation
- Pranayama | Meditation with deep breathing
- Japa meditation | Engaging our senses to focus our mind
- Kirtan meditation | The life of transcendental knowledge

Practical info
Where: Our meditation center in Erling Skakkes gt. 3, 2nd floor.
When: 7 Tuesdays starting with January 25th at 18:00
Language: English (& Norwegian)
Cost: Free

SIGN UP:
- Either here on Tikkio or
- bit.ly/self-development-course

Welcome!

Kanskje er du interessert i å lære mer om...
1. Hvem jeg egentlig er? Hva er bevissthet, og hva er liv?
2. Hva er sinnet og hvordan håndtere tanker, ønsker og følelser?
3. Hvordan avdekke vår evige åndelige natur | 8 filtre som dekker oss og som vi...

Ticket name Choose amount
Meditation & Self-development | a 7 week course (Free) 0,00 NOK
-
0
+
Privacy and User Data

When you visit tikkio.com, you agree that we use cookies. These are small data files sent from our website and stored on your computer. These are absolutely necessary for the solution to work in terms of navigation, login and ordering [Read more]

Approve