Litteratur + Isolasjon

Festivalkontoret i Olavshallen
16. September 2017
Doors open at 18:00
Doors closes at 23:59
Event starts at 19:00
http://www.litteraertkollektiv.no/

Ved å skrive kan mennesket beskytte seg mot en
overveldende indre eller ytre virkelighet. Skriver vi
for å unnslippe virkeligheten eller skriver vi for å
forsone oss med den? Vi har invitert Silje Warberg,
førsteamanuensis ved NTNU, og høgskolelektor ved
Høgskulen i Volda Ingri Løkholm Ramberg, til å nærme
seg denne problemstillingen fra sitt fagperspektiv.

Det blir servering, og åpent utover kvelden.
Billetter 80/50

This event has concluded already.