Continue to cart ×

Your tickets have been reserved, so don’t hesitate to explore more events, before you check out


More events from
Kjernekaren

Strategisk innholdsdesign med kjernemodellen - digitalt kurs

https://kjernepar.no/si
Organizer Kjernekaren
Venue Internett
Date 23. February 2023
Open from 09:00 to 12:00

KOM I GANG MED KJERNEMODELLEN!

Lær deg den enkle og effektive metoden for å lage brukarvennlege nettsider, produkter og tenester med høg strategisk verdi.

Kjernemodellen hjelper deg å
* tenke strategisk og brukarorientert samtidig
* sjå tenesta di i eit heilheitsperspektiv
* samarbeide på tvers av siloar og fagområder
* sette innhaldet i sentrum
* starte med det viktigaste
* gjere det enkelt og konkret

OM KURSET
På dette effektive 3-timerskurset lærer du deg det du treng å vite for å kome i gang med å bruke modellen i din eigen organisasjon.

Opphavsmannen forklarer deg metoden trinn for trinn gjennom praktiske øvelsar. Opplegget er ein forbedra utgave av ein workshop som har blitt brukt på konferansar som Confab og Yggdrasil.

Kurset gir også grunnlag for å gå vidare på MASTERCLASS i kjernemodellen, der du også kan bli sertifisert fasilitator av kjerneverksted.

KVEN PASSAR KURSET FOR?

Kurset passar for deg som ønsker ein praktisk metode for å skape brukarfokusert innhold og funksjonalitet med høg strategisk verdi.

Til dømes:

* nettredaktørar og innholdsdesignarar som ønsker å involvere nøkkelpersoner i organisasjonen i å skape innhald av høg kvalitet
* konsulentar og markedsførarar som ønsker involvere kunden og skape forankring og eigarskap til prioriteringar i prosjektet
* prosjektleiarar og smidigcoachar som ønsker å skape ei omforent forståing av prioriteringar i tverrfaglege team
* designarar og tenestedesignarar som ønsker ein deltakande designmetodikk for å ta kundereisen ned på jorda og skape framdrift og forankring

Sjølv om du kjenner kjernemodellen godt fra før, vil du ha stort utbytte av å lære deg dei seinaste oppdateringane i malar og relaterte metoder.

KURSHALDAR

Are Gjertin Urkegjerde Halland er opphavsmannen til kjernemodellen. Han har jobba med digital strategi, kommunikasjon og design i eit kvart århundre og blir rekna som ein nestor innanfor fagfelta brukartesting, informasjonsarkitektur og innhaldsdesign.

Fra 2006 til 2018 jobba han i Netlife Design, der han etablerte kjernemodellen som ein hjørnesteinsmetodikk. I 2019 jobba han i UX- og innovasjonsavdelinga i FINN, før han starta for seg selv som uavhengig rådgjevar og "kjernekar" i 2020.

Har er også medforfattar av boka "Kjernemodellen - et praktisk verktøy for å lage bedre digitale tjenester" (Kraft forlag 2021).


PRAKTISK INFORMASJON

Pris:
4200,- inklusive mva.

Rabattar:
10% rabatt ved fleire enn 2 påmeldte fra samme organisasjon, 20% rabatt ved fleire enn 5 påmeldte

Tid:
Torsdag 26. februar kl 09-12

Spørsmål?
Kontakt Are på are@kjernekaren.no eller på mobil 908 70 026

KOM I GANG MED KJERNEMODELLEN!

Lær deg den enkle og effektive metoden for å lage brukarvennlege nettsider, produkter og tenester med høg strategisk verdi.

Kjernemodellen hjelper deg å
* tenke strategisk og brukarorientert samtidig
*...

Full pris
-
0
+
4.200,00 NOK
Meir enn 2 deltakarar
-
0
+
3.780,00 NOK     
Meir enn 5 deltakarar
-
0
+
3.360,00 NOK     
Privacy and User Data

When you visit tikkio.com, you agree that we use cookies. These are small data files sent from our website and stored on your computer. These are absolutely necessary for the solution to work in terms of navigation, login and ordering [Read more]

Approve