Continue to cart ×

Your tickets have been reserved, so don’t hesitate to explore more events, before you check out


More events from
Kjernekaren

Kjernemodellen MASTERCLASS (2 dagar)

https://kjernepar.no/masterclass
Organizer Kjernekaren
Venue Røde Kors Konferansesenter, Hausmansgate 7, Oslo
Date 23. March 2023

LÆR DEG KJERNEMODELLEN TIL FINGERSPISSANE!

På dette eksklusive kurset lærer du deg å bli trygg på korleis du kan rigge, forberede og gjennomføre gode prosessar med kjernemodellen for å få maksimal effekt i din eigen organisasjon.

* Lær deg å utnytte heile krafta i kjernemodellen
* Jobb med dine eigne problemstillingar
* Bli trygg på metoden og prosessen
* Bli sertifisert fasilitator av kjerneverksted (OBS! Dette krever også gjennomføring av praktisk oppgave)
* Full tilgang til eksklusivt forum for erfaringsdeling

Vi tek utgangspunkt i kunnskapsnivået og problemstillingane til kvar enkelt kursdeltakar, og skreddersyr opplegget slik at vi får gått i dybden på problemstillingane som du står overfor i din organisasjon.

Ved å lære deg å fasilitere gode prosesser med kjernemodellen kan du oppnå effektar som:

* felles forståing av prioriteringar på tvers av siloar og fagkompetansar
* auka forståing for brukarperspektiv og strategi i organsiasjonen
* sjå produkta og tenestene de jobbar med i eit heilheitsperspektiv
* starte med det viktigste, og gjere det enkelt og konkret

Kven passar kurset for?

Kurset passar for deg som ønsker ein praktisk metode for å skape brukarfokusert innhold og funksjonalitet med høg strategisk verdi.

Til dømes:

* nettredaktørar og innholdsdesignarar som ønsker å involvere nøkkelpersoner i organisasjonen i å skape innhald av høg kvalitet
* konsulentar og markedsførarar som ønsker involvere kunden og skape forankring og eigarskap til prioriteringar i prosjektet
* prosjektleiarar og smidigcoachar som ønsker å skape ei omforent forståing av prioriteringar i tverrfaglege team
* designarar og tenestedesignarar som ønsker ein deltakande designmetodikk for å ta kundereisen ned på jorda og skape framdrift og forankring

Sjølv om du kjenner kjernemodellen godt fra før, vil du ha stort utbytte av å lære deg dei seinaste oppdateringane i malar og relaterte metoder.

Krav til deltaking

Dette er eit vidaregående kurs for deg som har god kjennskap til kjernemodellen fra før.

Vi fokuserar på å jobbe praktisk med eigne caser, gi konkrete tilbakemeldingar til kvarandre og bli trygge på korleis metoden kan praktiserast.

For å bli med kurset må du enten ha:

* gått på kurs i kjernemodellen tidligare og/eller lest boka om kjernemodellen og/eller
* praktisert kjernemodellen tidlegare

Mulighet for sertifisering

Etter gjennomført masterclass kan du søke om å bli "sertifisert moderator av kjerneverksted". For å bli sertifisert må du planlegge og gjennomføre eit faktisk kjerneverksted, og skrive ein kort rapport med erfaringar.

Praktisk informasjon

Pris: 12.400 inkl mva.
Rabattar: 10% rabatt ved fleire enn 2 påmeldte fra samme organisasjon, 20% rabatt ved fleire enn 5 påmeldte
Tid: Kursdagar er torsdag og fredag, varigheit 9-15.30 begge dagar.
Stad: Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7, Oslo

Maks 12 deltakarar. Hvis det blir fullt er det "førstemann til mølla" som gjelder

Spørsmål? Kontakt Are på are@kjernekaren.no eller på mobil 908 70 026

LÆR DEG KJERNEMODELLEN TIL FINGERSPISSANE!

På dette eksklusive kurset lærer du deg å bli trygg på korleis du kan rigge, forberede og gjennomføre gode prosessar med kjernemodellen for å få maksimal effekt i din eigen organisasjon.

* Lær deg...

Full pris
-
0
+
12.400,00 NOK
Meir enn 2 deltakarar
-
0
+
11.160,00 NOK     
Meir enn 5 deltakarar
-
0
+
9.920,00 NOK     
Boka om kjernemodellen
-
0
+
299,00 NOK     
Boka om kjernemodellen
-
0
+
299,00 NOK     
Boka om kjernemodellen
-
0
+
299,00 NOK     
Boka om kjernemodellen
-
0
+
299,00 NOK     
Privacy and User Data

When you visit tikkio.com, you agree that we use cookies. These are small data files sent from our website and stored on your computer. These are absolutely necessary for the solution to work in terms of navigation, login and ordering [Read more]

Approve