Continue to cart ×

Your tickets have been reserved, so don’t hesitate to explore more events, before you check out


More events from
Bamble bibliotek og litteraturhus

Der fjorden møter havet: Siste nytt om fangstfolk ved Frierfjorden og Skagerrakkysten.

https://www.bamble.kommune.no/bibliotek/
Organizer Bamble bibliotek og litteraturhus
Venue Bamble bibliotek og litteraturhus
Bamble bibliotek og litteraturhus
Date 27. April 2023

Arkeologiske undersøkingar i samband med Fv.353 Rugtvedt–Surtebogen

Over siste to år har arkeologar frå Kulturhistorisk museum i Oslo gjennomført utgravingar av steinalder, på Rugtvedt, langs Roverudveien og på Skjerke. Bakgrunnen var bygging av ny fylkesvegtrasé i Bamble.

I løpet av steinalderen (ca. 9300–1800 f.Kr.) stod havet høgare enn i dag og deler av Bamble fanst under sjøvatn. I dette førhistoriske landskapet, med gode tilgangar til ressursar, er det påvist mange spor etter fangstsamfunn frå steinalderen. Gjennom generasjonar har dette området hatt plass i folk sitt medvit, minne og forankring. Denne kvelden vil arkeologar fortelje siste nytt om korleis alt dette har forma, endra og gitt liv til fangstfolk gjennom steinalderen. Me vil òg vise nye steinalderfunn frå Bamble.

Tid: Torsdag 27. april, kl. 18.00-19.30

Arkeologiske undersøkingar i samband med Fv.353 Rugtvedt–Surtebogen

Over siste to år har arkeologar frå Kulturhistorisk museum i Oslo gjennomført utgravingar av steinalder, på Rugtvedt, langs Roverudveien og på Skjerke. Bakgrunnen var bygging av ny...

Der fjorden møter havet
-
0
+
0,00 NOK
Privacy and User Data

When you visit tikkio.com, you agree that we use cookies. These are small data files sent from our website and stored on your computer. These are absolutely necessary for the solution to work in terms of navigation, login and ordering [Read more]

Approve