Continue to cart ×

Your tickets have been reserved, so don’t hesitate to explore more events, before you check out


More events from
TOPPTURING AS

Velkommen til ny sesong av BASECAMP SUNNMØRE, ganske enkelt en helt unik camp her på Sunnmøre med alt det beste vi har å by på!

Trandal er ei fantastisk perle i Hjørundfjorden, og med sagnomsuste Christian Gaard som base ligger alt til rette for magiske og uforglemmelige opplevelser for alle ski- og turglade personer. Skileik og morro er stikkordet :)

Trandalpass'et inkluderer alt av overnatting, frokost & nistepakker, guidet toppturer fredag og lørdag eller tilrettelegging om du ønsker å gå egne turer, båtskyss/transport til/fra turene, middag torsdag(kveld), fredag og lørdag, filmvisning, Trandal-Quiz, foredrag, sauna, fjord jaccuzi og mye mer :)

På denne campen kan du også ankomme med egen båt, Christian Gaard har avskjermet flytebrygge/havn med god plass, ta kontakt.

I likhet med foregående sesonger har vi booket alt av tilgjengelig kapasitet på Trandal. Hyttene fylles opp fortløpende, perfekt for vennegjenger på 4 og 6 stk.

Vær rask, kun et begrenset antall ledige plasser!


- Programmet oppdateres fortløpende, endringer kan forekomme.
- Programendringer og egen avlysning vil ikke medføre rett til refusjon av billett(er).
- Dersom sannsynlighet for avlysning vil ny dato frem i tid prioriteres fremfor avlysning.
- Refusjon kan kun gis ved avlysning av hele campen (gjelder ikke ved force majeur).
- Billettavgiften til Tikkio (4%) refunderes ikke.
- Kjøpte billetter kan ikke videreselges eller gies bort til andre
- Kun sponsorer og samarbeidspartnere med uttrykkelig avtale med arrangør kan bruke billettene til videresalg eller til premie i eksterne konkurranser o.a.

-------------------------------------------------------------

(English)
Welcome to a new season of BASECAMP SUNNMØRE, quite simply an unique camp in the mids of the Alps of Sunnmøre with all the best we have to offer!

Trandal is a fantastic gem in Hjørundfjord, and with the legendary Christian Gaard as base everything is set for a magical and unforgettable experiences for everybody who enjoy skiing and backcountry hiking. Ski & fun are key words for this camp :)

The Trandalpass includes everything from accommodation, breakfast & lunch-pack, guided tours Friday and Saturday, or tour-advice if you wish to hike on your own, boat shuttle/transport to/from the tours, dinner Thursday, Friday and Saturday, film screening, Trandal Quiz , lecture, sauna, fjord jaccuzi and much more :)

You can also arrive at this camp with your own boat, Christian Gaard has its own marina/harbour with plenty space, let us know.

As in previous seasons, we have booked all available capacity at Trandal. The cabins are being filled continuously, perfect for groups of 4 and 6.

Be quick, only a limited number of available places!

- 18-years age limit (i.e. if you turn 18 in 2024, you may join).
- Resale of tickets is not permitted.
- The camp-program is continuously updated, and changes may occur. Program changes and cancellations will not entail the right to a ticket refund.
- If cancellation is likely, a new date in the future will be prioritized over cancellation.
- Refunds can only be given if the entire camp is cancelled (not applicable in case of force majeure).
- In the events of a refund, the ticket fee to Tikkio (4%) is not refundable.
- Tickets can not be re-sold or be given to another person.
- Only the organizer and sponsors with an explicit agreement with the organizer can use the tickets for resale or for prizes in external competitions, e.g.

Links to artist

Basecamp Sunnmøre 2024

https://www.toppturing.no/
Organizer TOPPTURING AS
Venue Christian Gaard Bygdetun
6183 Trandal, Norge
Date 29. February - 3. March 2024
Open from 12:00 to 12:00
Show starts 12:00
Age limit 18

Velkommen til ny sesong av BASECAMP SUNNMØRE, ganske enkelt en helt unik camp her på Sunnmøre med alt det beste vi har å by på!

Trandal er ei fantastisk perle i Hjørundfjorden, og med sagnomsuste Christian Gaard som base ligger alt til rette for magiske og...

There are currently no tickets in sale for this event.