Continue to cart ×

Your tickets have been reserved, so don’t hesitate to explore more events, before you check out


More events from
Gjøvik Sokn

Johannespasjonen (Passio Secundum Johannem)

Organizer Gjøvik Sokn
Venue Gjøvik kirke
Date 7. April 2023
Open from 18:30 to 20:00

Velkommen til en stor og sterk opplevelse langfredag, 7. april, i Gjøvik kirke, kl 19. Vi skal fremføre hele Johannespasjonen (Passio Secundum Johannem) av J.S.Bach, BWV 245. Uroppførelsen var på langfredag, 7. april 1724 i Nikolaikirken i Leipzig, for nesten nøyaktig 300 år siden. Verket er skrevet for kor, solister og orkester.

Johannespasjonen er et følelsesmessig sterkt og rikt verk, og får oss til å reflektere over Jesu lidelse. Vi blir utfordret til å reflektere over lidelsen som skjer rundt oss også i vår moderne verden. Musikken er en gripende og sterk opplevelse for både medvirkende og publikum.

Johannespasjonen består av to deler som igjen omfatter lidelseshistorien i fem "akter". Den første delen forteller om forræderiet og fengslingen av Jesus (første akt) og om Simon Peters fornektelse (andre akt). På dette sted fulgte vanligvis prekenen. Andre del er vesentlig lengre enn den første og forteller om forhøret og Pontius Pilatus' dom over Jesus (tredje akt), om korsfestelsen og Jesu død (fjerde akt) og til slutt gravleggelsen (femte akt).

Historien blir fortalt gjennom resitativer ved Evangelisten (tenor), og med Jesus (bass) og Pilatus (bass) som sentrale roller. Koret har en avgjørende rolle i verket som folkets stemme - soldater, prester, disipler og befolkningen forøvrig - som reagerer på de handlingene som skjer i fortellingen.

Tekstgrunnlaget er selvsagt Bibelens Johannesevangelium (Joh. 18 og 19) sammen med innslag fra Matteusevangeliet (Matt. 26, 75 og 27, 51-52)

Solister:
Margitte Narvesen, sopran
Astrid Sandvand Dahlen, alt
Martin August Tornquist, evangelist
Magnus Olesønn Løvlie, tenor
Peder Arnt Kløvrud, bass
Olle Holmgren, bass

Konsertmester: Mons Michael Thommessen

Dirigent: Marit Tøndel Bodsberg Weyde

Velkommen til en stor og sterk opplevelse langfredag, 7. april, i Gjøvik kirke, kl 19. Vi skal fremføre hele Johannespasjonen (Passio Secundum Johannem) av J.S.Bach, BWV 245. Uroppførelsen var på langfredag, 7. april 1724 i Nikolaikirken i Leipzig, for nesten nøyaktig 300...

Johannespasjonen (Passio Secundum Johannem)
-
0
+
250,00 NOK     
Privacy and User Data

When you visit tikkio.com, you agree that we use cookies. These are small data files sent from our website and stored on your computer. These are absolutely necessary for the solution to work in terms of navigation, login and ordering [Read more]

Approve