Continue to cart ×

Your tickets have been reserved, so don’t hesitate to explore more events, before you check out


More events from
Søndre Hurum Sokn

«Smak av retreat» med Ulla Käll.

Organizer Søndre Hurum Sokn
Venue Kulturkapellet, Holmsbu Kirke
Date 26. August 2023
Open from 10:00 to 16:00

Iblant trenger vi avstand fra hverdagens flimmer, for å søke dypere. På en retreatdag lever vi i en enkel rytme med tidebønner og stillhet. Ulla Käll leder oss gjennom dagen, der vi bruker både kunstnerkirken, kulturkapellet og de rolige omgivelsene i området rundt.

Heldagsarrangement 10-16. Lunsj er inkludert.

Arrangementet støttes av Asker Kommune og Norske Kirkeakademier.

Her er Ulla Källs egen beskrivelse:
Iblant trenger vi avstand fra hverdagens flimmer, for å søke dypere. På en retreatdag lever vi i en enkel rytme med tidebønner og stillhet.
Jesus sa til sine disipler:” Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt (Markus 6,31).
Dagen er tenkt for deg som aldri har vært på retreat før, men også for deg som ofte har vært retreatgjest. Her kan vi glemme titler og prestasjoner. Vi får ta imot Guds kjærlighet og trøst, akkurat hvor vi er. På retreaten får vi legge av våre byrder og det som tynger, og ta imot kraft og mot for veien videre.
En retreatdag er å møte både Gud og seg selv. Vi kommer til ham, enten vi kjenner ham fra før eller ei. Kanskje er det sorgen som er sterkest for oss akkurat nå eller gleden, takknemligheten, eller klagen. Vi kommer som den vi er. Han kjenner meg bedre enn jeg selv. På en retreatdag kan det skje at jeg får øye på min dypeste lengsel, den som jeg kanskje lenge har visst om, men som jeg har løpt fra i hverdagens gjøremål. Igjen får jeg komme tilbake til det som er mest viktig i mitt liv. Kanskje kan retreaten hjelpe meg i å ta imot Guds kjærlighet for å så gå inn i hverdagen på ny, med et håp som har blitt utvidet.

Ulla Käll tok eksamen i klassisk gitar ved Musikhögskolan i Örebro i 1984. Etter diakoniutdanning flyttet hun til Norge i 1991, og har siden arbeidet med retreat, åndelig veiledning og musikk. Hun arbeider også med å formidle de åndelige og musikalske impulsene fra det økumeniske fellesskapet Taizé i Frankrike. Hun har tidligere gitt ut bøkene «For livets skyld «(2009) og «Med tomme hender» (2013) og flere CD-er. Se mer om forfatteren på www.ullakall.no.


Iblant trenger vi avstand fra hverdagens flimmer, for å søke dypere. På en retreatdag lever vi i en enkel rytme med tidebønner og stillhet. Ulla Käll leder oss gjennom dagen, der vi bruker både kunstnerkirken, kulturkapellet og de rolige omgivelsene i området rundt.
...

Gratis adgang for alle under 23 år
-
0
+
0,00 NOK
«Smak av retreat» med Ulla Käll. Ordinær pris for deg over 23 år.
-
0
+
500,00 NOK