Continue to cart ×

Your tickets have been reserved, so don’t hesitate to explore more events, before you check out


More events from
Vågå konsertserie

Vågå konsertserie - Vemund Olav Aukrust og Ingrid Lingaas Fossum

Organizer Vågå konsertserie
Venue Gammel-Kleppe kulturarvhotell, Vågå
Vågå, Norge
Date 7. August 2023
Open from 19:00 to 20:00

Tonar frå fjell
-frå seterli til høgfjell med orgel og langeleik

Fjellheimen har noko inspirerande ved seg: For jegeren med kvasse piler bakom bågåstellet, budeia som streva med fulle mjølkespann, eller turisten i seigt driv mot Glittertinds toppunkt. Gjennom tonar og tekstar knytte til fjell- og seterliv vil Ingrid Lingaas Fossum (langeleik, kraviklyre og vokal) og Vemund Olav Aukrust (trøorgel) freiste å formidle ulike tilhøve til fjellheimen. Vi får høyre valdresspringar og springleik, lyarlåttar og bådnsullar, og nyare, meir klassiske verk.

Tonar frå fjell
-frå seterli til høgfjell med orgel og langeleik

Fjellheimen har noko inspirerande ved seg: For jegeren med kvasse piler bakom bågåstellet, budeia som streva med fulle mjølkespann, eller turisten i seigt driv mot Glittertinds toppunkt....

Billett
-
0
+
200,00 NOK