Continue to cart ×

Your tickets have been reserved, so don’t hesitate to explore more events, before you check out


More events from
MAREN MYRVOLD

SPOR - ein filmkonsert om arter og isbrear som forsvinn

Organizer MAREN MYRVOLD
Venue Norsk fjellsenter, Lom
Date 19. October 2023
Open from 18:30 to 19:00
Show starts 19:00

SPOR
Ein filmkonsert om arter og isbrear som forsvinn

Menneska har alltid vore avhengige av naturen. Men naturen er også avhengig av oss. Isbreane våre er i ferd med å forsvinne fordi vi set for djupe spor. Andre artar er i ferd med å forsvinne fordi vi ikkje set nok spor etter oss.

Filmkonserten SPOR er ein miljøbevisstgjerande kunstoppleving for unge og vaksne. Gjennom filmvisning med live musikk, blir publikum kjent med den norske naturen: storslagen, sårbar og full av godt bevarte hemmelegheiter.

I tillegg til mini-dokumentar og filmkonsert, blir det foredrag ved naturveileder Dag Inge Bakke ved Klimapark 2469.

Musikken er komponert av Maren Myrvold. Frys Film står for filmane, innspelt i istunnelen i Klimapark 2469, breene og kulturlandskapet i Jotunheimen nasjonalpark. Musikken blir framført av den klassiske trioen Kvaldraum, beståande av cellist Aage Kvalbein, sopran Maren Myrvold og pianist Marita Kjetland Rabben.

Medverkande:
Musikare: Aage Kvalbein (cello), Maren Myrvold (sopran), Marita Kjetland Rabben (pianist)
Film: Frys Film v/Kaja Vik og Dennis Risvoll
Foredragshalder: Dag Inge Bakke v/Klimapark 2469
Komposisjon: Maren Myrvold
Mini-dokumentar: Musikk i Innlandet v/Elisabeth Nord
Samarbeidspartnar: Norsk fjellsenter og Klimapark 2469
Idé og produksjon: Maren Myrvold og Kaja Vik
Støtta av: Miljødirektoratet, Fond for lyd og bilde, Innlandet fylkeskommune og Norsk filminstitutt

Links to artist

SPOR
Ein filmkonsert om arter og isbrear som forsvinn

Menneska har alltid vore avhengige av naturen. Men naturen er også avhengig av oss. Isbreane våre er i ferd med å forsvinne fordi vi set for djupe spor. Andre artar er i ferd med å forsvinne fordi vi...

Billett SPOR
-
0
+
300,00 NOK