Continue to cart ×

Your tickets have been reserved, so don’t hesitate to explore more events, before you check out


More events from
Cordis Vocalis Koret Ullevål Sykehus

Damekoret Cordis Vocalis og mannskoret Oslo Håndverker sangforening har samarbeidet om julekonserter i over 20 år. Cordis Vocalis er tilknyttet Ullevål Universitettsykehus og Oslo Håndverker sangforening er et av de eldste mannskorene i Oslo, du ser de hver 17. mai foran Slottet.

Dirigent Espen Erdal dirigerer begge korene, og han så tidlig et potensiale i å bringe korene sammen til julekonsert, og en mulighet til å kunne fremføre julesanger og mange kjente verker for blandet kor knyttet til julen. De siste årene har konserten vært i Trefoldighetskirken. Nå er vi tilbake i Majorstuen kirke der vi har holdt julekonsert i ca 10 år fram til 2010. Med på laget har vi denne gangen musikkstudenter som sangsolister og strykere.

Damekoret Cordis Vocalis og mannskoret Oslo Håndverker sangforening har samarbeidet om julekonserter i over 20 år. Cordis Vocalis er tilknyttet Ullevål Universitettsykehus og Oslo Håndverker sangforening er et av de eldste mannskorene i Oslo, du ser de hver 17. mai foran...

Billett Julekonsert i Majorstuen kirke
Julekonsert i Majorstuen kirke Mandag 18.12. 23 Med Cordis Vocalis og Oslo Håndverker sangforening
See more
300,00 NOK