Continue to cart ×

Your tickets have been reserved, so don’t hesitate to explore more events, before you check out


More events from
Forening for UROpsykologi

Foredrag med UROskolen

Organizer Forening for UROpsykologi
Venue Schwensens gate 15 ved St. Hans Haugen
Date 29. November 2023
Open from 17:30 to 21:00

Tema for kvelden: Et UROperpektiv på urolige og vanskelige barn
Foredragsholdere: Caspar Seip og Helge Zimmer fra UROskolen

Uroskolen vil være til hjelp for barn og unge. Uten barn og unge finnes ingen fremtid for menneskene, og for å få en fremtid må barn og unge lære seg noe mer enn vi foreldre har kunnet. Men hvem skal lære barn og unge urokunsten når vi voksne ikke kan den? Når vi voksne former skoler og barnehager for barna i vårt bilde, hvor form og innhold er bestemt fra våre ideer om hvordan barn og unge burde være og vår egen stigende uro for fremtiden?

UROskolens forståelse er at før vi voksne, foreldre og lærere, kan lære barna hvordan de skal håndtere sin uro, må vi lære å romme vår uro. For vår uro har bragt oss akkurat hit vi er i dag; stadig flere barn og unge med påtagelig uro som forstyrrer de rolige barna og oss voksne. Vi ser deres urolige oppførsel som et problem. Et problem vi tror vi løser ved å kalle barna syke. Så gir vi barn og unge som vi tror det er noe galt med medisiner og annen behandling for å få dem til å bli slik vi synes de burde være; nemlig rolige små voksne som snart skal bidra i et samfunn som nærmest alle ser ikke er bærekraftig.

UROskolen vil gi et konkret alternativ til en strategi basert på en slik forståelse.

På denne urokvelden skal vi, gjennom foredrag og samtaler, vise hvordan vi bruker UROperspektivet når vi arbeider med foreldre og lærere for å gjøre dem i stand til å møte uroen barna viser oss, i stedet for å bidra i en bevegelse som definerer stadig flere barn som feil og syke.

Det vil bli avsatt tid til å stille spørsmål.

Det vil bli avholdt et kort møte i forening for UROpsykologi for de som er interessert

Foreningens formål er å arbeide for kunnskap om og utbredelse av uropsykologiens betydning. Vil du være med å påvirke dette arbeidet? Bli med på møtet i etterkant av foredrag hvor vi diskuterer hvordan dette kan gjøres.

Onsdag 29.november kl. 18.00 i Schwensensgate 15 på St.hanshaugen i Oslo

Det blir servert kaffe og te.
Dørene åpner 17.30.
Foredragene er åpne for alle.

Pris: Kr. 200,-


Tema for kvelden: Et UROperpektiv på urolige og vanskelige barn
Foredragsholdere: Caspar Seip og Helge Zimmer fra UROskolen

Uroskolen vil være til hjelp for barn og unge. Uten barn og unge finnes ingen fremtid for menneskene, og for å få en fremtid må...

Forening for UROpsykologi inviterer til foredrag og foreningsmøte
200,00 NOK